Vesti

NeLP sastanak u Beogradu

nelp_logo_01.jpg
11.10.2011

U Beogradu je 10. i 11. oktobra održan sastanak NeLP-a, Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a Centralne i Jugoistoène Evrope, u organizaciji EATG-a i  Q-klub-a. Sastanak je održan u hotelu Continental i okupio je 40 uèesnika iz svih zemalja ukljuèenih u NeLP mrežu, kao i goste iz Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne kancelarije za HIV/AIDS, UNDP, UNAIDS i Svetske zdravstvene organizacije, ukljuèujuæi i aktiviste EATG-a, HIVeurope i Estonske mreže osoba koje žive sa HIV-om.

 

 

 

 

 

 

 

Tema sastanka bili su trenutno aktuelni problemi u zemljama ovog regiona u vezi nestašica lekova i dijagnostièkih sredstava u leèenju HIV infekcije. EATG je ponudio Vodiè za prevazilaženje prinudnih nestašica u kome se mogu videti praktièni saveti za pacijente kako da postupe u ovakvim situacijama. Pored toga, predstavljena je Budimpeštanska deklaracija i dogovoreni dalji koraci i aktivnosti NeLP-a. Od poèetnog sastanka u Budimpešti NeLP je postavio web sajt www.nelp-hiv.org na kome se nalaze izveštaji iz svih zemalja regiona koji opisuju trenutnu situaciju nacionalnih odgovora na HIV, od broja inficiranih, testiranja, prevencije, dostupnosti lekova i dr.

 

Petogodišnji izveštaj Q-kluba

naslovnaA.png
02.10.2011

Q klub je u maju obeležio pet godina organizovanog delovanja na pružanju podrške osobama koje žive sa HIV-om i unapređenju njihovog položaja u Republici Srbiji. Sprovedene aktivnosti i postignute rezultate predstavljene su u brošuri pod nazivom „Život sa HIV-om, zdravlje, glas i podrška“. U izveštaju se navodi da je organizacija vođena idejom „ništa za nas osim nas samih“, nastojala da uključi osobe koje žive sa HIV-om u rešavanju problema prevencije, lečenja, podizanja svesti o HIV-u i stigme i diskriminacije.
Kao razvijene višegodišnje programske aktivnosti organizacije navode se: psiho-socijalna podrška, zagovaranje za prava i bolje uslove lečenja, edukacija, ICT program. Q-klub danas zauzima istaknuto mesto među organizacijama koje su aktivne u odgovoru na HIV/AIDS u regionu, učesnik je najznačajnijih svetskih konferencija, a sa ponosom ističe članstvo u nekoliko regionalnih međunarodnih asocijacija i mreža: HIV Europe, NeLP (Mreža zemalja sa niskom prevalencom), ENP+ (Evropska globalna mreža osoba koje žive sa HIV-om).
U petogodišnjem izveštaju Q-club je predstavila i planove za budućnost koji se odnose pre svega na standardizaciju usluga i održivosti i jačanja kapaciteta organizacije. Posebno se apostrofira nastavak rada na podizanju nivoa lečenja, nege i brige za osobe koje žive sa HIV-om, posebno na polju veće dostupnosti lekova i testova, kao i na uspešnijoj borbi protiv stigme i diskriminacije.

 

 

Donacija VI odeljenju Infektivne klinike u Beogradu

kapija inf klinike.jpg
20.09.2011

Udruženja Siguran puls mladih i Q-club iz Beograda su skromnom donacijom u vidu higijenskog paketa pomogli korisnike VI odeljenja Infektivne klinike u Beogradu. Na ovaj nacin udruženja su htela da, pored direktne podrške koje pružaju osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i vulnerabilnim grupama koje su pod povecanim rizikom od HIV-a, pruže i konkretnu pomoć i da pokažu solidarnost sa osobama koji se leže na Šestom odeljenju Infektivne klinike u Beogradu.

Udruženja će i u bliskoj buducnosti na ovaj nacin potpomagati korisnike VI odeljenja Infektivne klinike u Beogradu i pozivaju sve zainteresovane gradane i gradanke, udruženja, privrednike i institucije da se ukljuce u akciju dobrovoljnih priloga za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji. Donacije možete dati u vidu dobrovoljnih priloga, higijenskih paketa i sl. Donacije se upucuju VI odeljenju Infektivne klinike u Beogradu. Za dodatne informacije možete se obartiti našim udruženjima ili direktno VI odeljenju Infektivne klinike licno ili putem telefona na: 011/3345852 ili 011/2685-299.
 
Donacija u iznosu od 7000 dinara sadrži osnovni set higijenskih sredstava za licnu upotrebu. Sredstva za donaciju udruženja su sakupila putem organizovanih dobrovoljnih priloga na gej žurkama u Beogradu, Sajmu organizacja civilnog društva, od svojih korisnika i privatnih donatora.
 
Udruženja se zahvaljuju svim osobama koje su ucestvovale u donaciji i pozivaju ih da nastave sa humanim gestovima za koje verujemo da su od neprocenjovg znacaja kako za društvo u celini tako i za osobe kojima je podrška najpotrebnija.
 
(SPY i Q-club, Beograd, 20.09.2011.)

 

 

Q-klub na novoj adresi

safarikova.jpg
25.08.2011

Nakon 5 godina rada Q-klub kao udruženje gradana za podršku osobama koje su ugrožene HIV-om dobilo je u zakup od lokalne samouprave opštine Stari grad prostorije u centru Beograda, u ulici Šafarikova broj 6. Prostorije od 144 kvm su namenjene za funkcionisanje kancelarije i psihosocijalnog servisa podrške za osobe koje žive sa HIV-om. Nakon što smo završili neophodno renoviranje i opremanje prostorija  pocinjemo sa radom!
Pozivamo sve korisnike i saradnike da nas posete. Dobrodošli!
 

 

Šesta IAS konferencija u Rimu

RIM_jul_2011 040.jpg
23.07.2011

Najveća svetska naučna konferencija o HIV/AIDS-u (6. IAS konferencija) održana je od 17. do 20. jula 2011. godine, u Rimu, Italija, u organizaciji Medunarodnog AIDS društva (International AIDS society). Ova konferencija se održava svake 2 godine i privlači preko 5.000 delegata iz celog sveta. Predstavlja jedinstvenu priliku da vodeći svetski naučnici, klinicčari, stručnjaci za javno zdravlje i predstavnici zajednice osoba koje žive sa HIV-om ostvare uvid u najnovija istraživanja i vide na koji nacin naučni napredci mogu da utiču na globalni  odgovor na HIV.
 

 

 

Tokom konferencije održani su i protesti aktivista protiv italijanskog premijera Silvija Berlukonija zbog toga što Vlada Italije nije uplatila svoj doprinos Globalnom fondu za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Kao predsednik Q-klub-a na konferenciji je ucestvovala Nada Micic.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR