Vesti

HIVeurope – Godišnja skupština 2012

weblogoHIVEurope.gif
04.06.2012

U Berlinu, od 1. do 3. juna 2012. godine, održana je godišnja skupština mreže organizacija osoba koje žive sa HIV-om u Evropi – HIVeurope. Skupštini je prisustvovalo 29 predstavnika organizacija osoba koje žive sa Hiv-om iz cele Evrope, a predstavnici Q-kluba bili su Nada Mićić i Nenad Petković. U radnom delu sastanka održana je prezentacije PARTNER studije (www.partnerstudy.eu), studije koja se sprovodi među sero-diskordantnim parovima u Evropi i ima za cilj da istraži i dokaže umanjeni rizik od prenosa HIV-a kada se koristi ARV terapija. Nakon predstavljanja izveštaja iz svih zemalja, usledila je izrada strateškog plana  mreže HIVeurope, kao i plana aktivnosti za narednu godinu. Određene su prioritetne teme kojima će se HIVeurope baviti kao i radne grupe koje će organizovati aktivnosti.

 

U nastavku, podneti su izveštaji o radu u prethodnoj godini, a onda su održani redovni izbori za presedavajuće i članove Upravnog odbora mreže. Funkciju predsednika će i u narednom periodu obavljati Henrik Arildsen iz Danske, dok je Nenad Petković, predstavnik Q-klub-a iz Srbije, izabran je  za zamenika predsednika HIV-Europe mreže i člana Upravnog odbora.
Detaljne informacije o HIVeurope možete naći na www.hiveurope.org

 

Šesta regionalna HIV/AIDS konferencija u Sarajevu

Konferencija u Sarajevu logo.png
19.05.2012

U saradnji sa partnerima, Partnerstvo za zdravlje (Partnership in Health) je organizovala Šestu regionalnu konferenciju, 17. i 18. maja u Sarajevu, pod nazivom „Lečenje koinfekcija i inovativni pristupi prevenciji HIV-a“. Konferencija je okupila doktore, stručnjake, aktiviste i ljude koji žive sa HIV-om sa ciljom da razmene znanja, iskustva i ideje.

Ono što povezuje zemlje regije jeste niska prevalencija HIV-a, mali broj testiranja. Prof dr Josif Begovac  iz Zagreba je u svom uvodnom predavanju ukazao na činjenicu da je broj novootkrivenih slučajeva u kasnoj fazi infekcije u regionu u znatno većem procentu od evropskog proseka.

Na konferenciji je prikazan dokumentarni film „Glasovi“ (Voices) koji je po rečima producenta Sajmona Konstejbla (Simon Constable) upravo motivisan stigmom i diskriminacijom prema ljudima koji žive sa HIV-om i AIDS-om. On je naveo: „Ono što žeiimo naglasati je da priča filma daje nadu, pa je to razlog zašto bi svi trebalo videti film. Ključna poruka je da rešenja postoje ako radimo zajedno“

Drugog dana konferencije dr Jovan Ranin iz Beograda je predstavio rezultate istraživanje među pacijentima infektivne klinike u Beogradu koji imaju koinfekciju sa Hepatitisom C. „Dva puta je veći rizik od lošeg virusološkog i imunološkog odgovora kod pacijenata koji  su dugogodšnji korisnici ARV terapije a imaju koinfekciju sa hepatitisom C. Dva puta je veći i rizik od smrti“, istakao je dr Ranin.

Ispred Q-kluba, učesnici konferencije bili su Nada Mićić, Nenad Petković, Rade Kuzmanović, dok je Bratislav Prokić bio učesnik panelne diskusije i predavač na teme: Uloga i značaj centara za psihosocijalnu podršku i Ključni problemi u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji.

Bratislav je istakao kvalitet i održivost kao ključne izazove psihosocijalnih usluga i zaključio da je dostizanje standarda uslov i jedini način da psihosocijalna podrška bude prepoznata i podržana od strane socijalnog sistema i potencijalnih donatora. O problemima u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji, Bratislav je govorio kroz prizmu petomesečne kampanje koju je Q-klub sprovodio. Dobri rezultati kampanje tiču se poverljivosti zdravstvenih podataka, dok su još uvek mali pomaci koji se tiču uvođenja novih lekova i nestašice testova za monitoring HIV infekcije.

Zahvaljujemo se organizatorima i domaćinima ove konferencije i želimo da uspešnu saradnju ostvarujemo i u buduće.
 

 

Druga PLHIV konferencija Srbije

1501145_8._plhiv_konferencija_v.jpg
28.04.2012

Druga PLHIV konferencija Srbije – podržana sredstvima Globalnog fonda – održana je u Beogradu od 19. – 21. maja u organizaciji Omladine Jazas-a i USOP-a. Konferenciju je svečano otvorila predsednica Skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike, dr Slavica Đukić Dejanović, uz druge predstavnike vladinog i nevladinog sektora, koji su tom prilikom istakli neke podatke vezane za HIV infekciju, uz primetno nepodudaranje i nerazumevanje ovih podataka.

U nastavku trodnevne konferencije, predavači iz zemlje i regiona govorili su o (ne)dostupnosti savremene ARV terapije, dijagonstici, lečenju, ljudskim pravima, stigmi i diskriminacije, kao i o perspektivama regionalnog umrežavanja.

Dr Marijane Mardaresku (Mariane Mardarescu) iz Rumunije govorila je o specifičnoj epidemojskoj situaciji u Rumuniji u kojoj je veoma približan procenat žena i muškaraca. Ona je istakla da je u Rumuniji pre više godina, održana aukcija svih lekova što je dovelo do postizanja veoma povoljnih cena za ovu zemlju.

Nedostatak savremene terapije i dijagnostičkih sredstava u Srbiji bila je tema koja je izazvala najviše interesovanja prisutnih.
„Kada je bilo problema sa nabavkom lekova, ja sam javno rekao da ni jednom pacijentu više neće biti pripisan lek i takva odlučnost je ubrzo dovela do pronalaženja rešenja za dostupnost terapije“ rekao je dr Denes Beneđi (Denes Benhegyi) iz Mađarske, praćen aplauzom.
Članica Gradskog veća grada Beograda Nataša Milošević i zamenik gradskog sekretara za zdravstvo Aleksandar Stefoski priredili su prijem  u Starom dvoru za 80 učesnika konferencije i više puta naglasili važnost za unapređenje položaja osoba „obolelih od HIV-a“.

Četvorica aktivista Q-kluba iz Niša, Jagodine i Beograda uzeli su učešće na ovoj konferenciji, dok je izvršni direktor, Nenad Petković, održao predavanje na temu ljudskih prava. On je istakao ulogu i značaj borbe za ljudska prava na polju HIV/AIDS-a i naznačio specifičnosti našeg sistema.
Iako je 2. PLHIV konferencija je otvorila puno tema, utiska smo da prisustvo državnih zvaničnika koji su se deklarativno založili za položaj osoba koje žive sa HIV-om, nije iskorišćeno da se zatraže odgovori na već hronične probleme u sistemu zdravstvene zaštite i lečenja PLHIV. Ovakav pristup samo svedoči o nekoordinaistanosti nacionalnog odgovora na HIV, nepostojanju želje i znanja da se stvari suštinski unaprede i tokenizmu koji preovladava bez istinske volje za unpređenjem položaja osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji.
 

 

Konferencija za štampu: Zajedno zdraviji - Ko se igra našim životima

zajedno.jpg
28.03.2012

Danas je u Medija centru održana konferencija za štampu predstavnika udruženja pacijenata Zdravoskop-Klub Zdravlje, Q-Klub (Centar za afirmaciju pozitivnog života), “Hronos” (Udruženje za pomoć obolelim od hroničnih virusnih hepatitisa), UKUKS (Udruženje pacijenata sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom) i Udruženje pacijenata obolelih od reumatodinog artritisa, koji su uputili apel javnosti i nadležnim institucijama, kako bi ukazali na otvorene probleme u nabavci lekova i dostupnosti terapije za teške hronične bolesnike, čime je ozbiljno ugroženo zdravlje nekoliko hiljada pacijenata.

 “U vreme ekonomske krize, kada su sredstva za lečenje limitirana, nadamo se da najteži bolesnici neće biti skinuti sa liste prioriteta. Od nadležnih očekujemo hitno rešenje ovog problema koji ne trpi odlaganje. Izborna kampanja jeste u toku, ali to ne znači da se bilo koji zdravstveni problem može “zamrznuti” i ostaviti da čeka na rešenje kada izbori prođu. Pacijentima je ugoženo osnovno ljudsko pravo – pravo na lečenje, pravo na život (tačka 25. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN)”, naglasila je Zorica Marković, iz udruženja Zdravoskop - Klub Zdravlje.

Srbija je trenutno među zemljama u koje najkasnije stižu novi lekovi na tržište. Od momenta registracije lekova, koji mogu da spasu živote i pokazali su se efikasnim i štedljivim u drugim zemljama, do stavljanja na pozitivnu listu, čime se stvaraju uslovi da lek postane dostupan pacijentima, prođe po nekoliko godina. A svi znamo da teški bolesnici ne mogu toliko da čekaju.

Veoma je važna činjenica da veliki broj obolelih od hroničnih bolesti pripada najproduktivnijoj populaciji (od druge do četvrte decenije života), zbog čega je bitno lečiti ih adekvatno, pravovremeno i omogućiti im da se uključe u normalan život, uspešno formiraju porodice, budu radno sposobni i na taj način maksimalno doprinesu svom okruženju. Napredak u razumevanju bolesti i kontinuirani tok lečenja omogućavaju brže prepoznavanje i efikasnije lečenje ove populacije bolesnika, a time se utiče i na poboljšanje kvaliteta njihovih života.

Konferencija je imala zapaženu medijsku propraćenost a prilozi su obajvaljeni na svim većim televizijama i u štampi. Nadamo se da će akcija imati odjeka i među nadležnima, a mi ćemo svakako nastaviti da se ujedinjenim naporima borimo za bolji položaj pacijenta u Srbiji. Zajedno zdraviji!

 

 

HIV in Europe konferencija u Kopenhagenu 2012

HIV in EU 2012.jpg
23.03.2012

„HIV in Europe“ je pan-evropska inicijativa pokrenuta u Briselu 2007. godine. Inicijativa pruža evropsku platformu za razmenu ideja i aktivnosti na unapređenju ranog dijagnostifikovanja i ranije brige o HIV pozitivnim osobama širom Evrope. Inicijativa je pokrenuta od strane nezavisne grupe stručnjaka sa zastupnicima civilnog društva, kreatorima politika, zdravstvenim stručnjacima i evropskim javno zdravstvenim ustanovama. Opšti cilj inicijative HIV in Europe je da se obezbedi da HIV pozitivni pacijenti mogu da dobiju negu u ranijem stadijumu njihove infekcije nego što je to sada slučaj, kao i da se obezbedi pad procenta onih HIV pozitivnih osoba koji se javljaju kasno na lečenje.

Konferencija je obležila 5 godina od pokretanja inicijative i omogućila prezentaciju mnogih dokaza sakupljenih od strane evropskih stručnjaka vezanih za optimalno testiranje i raniju brigu o HIV pozitivnim osobama. Neki od najznačajnih podataka, iznetih u toku konferencije, bili su o tome da se trenutno na nivou cele Evrope oko 50% HIV pozitivnih osoba javlja na lečenje u kasnoj fazi HIV infekcije, kao i da je broj osoba koje se testiraju na HIV i dalje izuzetno nizak.

Ono što je zapanjilo sve učesnike bile su prezentacije iz zemalja Istočne Evrope koje su pokazale da je, na primer, u Rusiji tretman HIV infekcije dostupan za manje od 23% HIV pozitivnih osoba, a da su posebno ugroženi oni koji dolaze iz naranjivijih grupa kao što su intravenski korisnici droga i MSM. Detalje o rezultatima konferencije, uključujući sve prezentacije i postere koji su prikazivani možete pogledati na oficijelnom sajtu inicijative: http://www.hiveurope.eu/Copenhagen2012Conference/tabid/115/Default.aspx

Predstavnik Q-klub-a na konferenciji bio je Nenad Petković , koji je održao prezentaciju o pitanjima vezanim za HIV/AIDS na radnom mestu i prilikom zapošljavanja, u sklopu sastanka u organizaciji mreže HIV Europe, na kome su pored njega govorili predstavnici Međunarodne organizacije rada (ILO), GNP+ i Beloruske organizacije osoba koje žive sa HIV-om.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR