Vesti

Studijska poseta Beču

Aids hilfe Wien.jpg
18.06.2013

Predstavnici PLHIV udruženja iz Srbije su od 3. do 6. juna posetili udruženja i zdravstvene institucije koje rade na prevenciji HIV-a, lečenju i podršci u Beču. U trodnevnoj poseti, delegacija iz Srbije imala je prilike da poseti Aids Hilfe Beč, Oto Vagner bolnicu i da se upozna sa njihovim načinom rada.

Učesnici su stekli utisak da je situacija u vezi sa dostupnošću novih lekova, dostupnim izvorima finansijske pomoći i brojem ljudi obuhvaćenih testiranjem daleko bolja nego u Srbiji, stigmazizacija je ipak veoma izražena i malo je osoba spremnih da u javnosti govore o svom HIV statusu. PLHIV nisu uključeni u rad udruženja, već u njima glavnu ulogu imaju profesionalci. U Beču pacijenti imaju mogućnost da izaberu pored državne bolnice i privatne ordinacije.

Pored zvaničnog programa studijske posete, njen važan deo su predstavljali i neformalni kontakti i konsultacije predstavnika udruženja iz različitih gradova. Vođene su diskusije o izazovima i preprekama, programima rada ali i mogućnostima budućih zajedničkih projekata.

Ispred Q-kluba bila je Jelena Zulević, psiholog.

 

Okrugli sto o tuberkulozi

brosura-tb-i-hiv.png
17.06.2013

Okrugli sto o prevenciji i ranom otkrivanju tuberkuloze kod ljudi koji žive sa HIV-om održan je u petak, 14. juna 2013. godine u organizaciji projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ Ministarstva zdravlja.

Ovaj okrugli sto je okupio predstavnike zdravstvenih institucija, Globalnog fonda i nevladinih organizacija i kroz niz predavanja i diskusija predstavio novi priručnik pod nazivom „Tuberkuloza i HIV-udružena koinfekcija“, kao i opasnost i kliničke aspekte koinfekcije.

Pomenuti priručnik je nastao sa ciljem da osobe koje žive sa HIV-om dobiju osnovna znanja o udruženoj infekciji tuberkulozom i HIV-om i na taj način spreče njenu pojavu, prepoznaju je u najranijoj fazi i doprinesu boljem uspehu lečenja.

Q-klub je na ovom okruglom stolu predstavljao Rade Kuzmanović

 

Četvrti simpozijum o SIDI na Zlatiboru

20130607_131418.jpg
10.06.2013
Zavod za javno zdravlje Užice i Institut za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut” Beograd, organizovao je Simpozijum pod nazivom ,,HIV/SIDA u SRBIJI – Iskustva, novine i dalji pravci delovanja”, 07. i 08.06.2013. godine na Zlatiboru.
 
Učesnici simpozijuma su ukazali na buduće izazove u ukupnom procesu borbe protiv HIV/SIDE, ukazavši na prepreke i teškoće koje se mogu očekivati u budućem periodu.
 
U radu Simpozijuma učestvovali su eksperti iz Srbije i inostranstva (Crne Gore, Bosne i Hercegovine), naučnici i stručnjaci iz Ministarstva zdravlja Srbije, profesori sa domaćih i stranih fakulteta i predstavnici Globalnog Fonda. Simpozijum je okupio i predstavnike PLHIV sektora. Ispred Q-kluba učestvovala ja predsednica organizacije, Nada Mićić.
 
Četvrti simpozijum o sidi predstavlja nastavak aktivnosti Zavoda za javno zdravlje Užice i Instituta za javno zdravlje Srbije ,,Dr Milan Jovanović Batut” Beograd u oblasti prevencije i kontrole HIV/AIDS-a. 
 

Lekovi za HIV ponovo dostupni

nestasica lekova.jpg
28.05.2013

Sa naslovima, poput: „Jezivo“ i „Panika: Osobe sa HIV-om ostale bez terapije“ sve velike televizijske i novinske kuće prenele su apel Q-kluba, da je skoro 1000 osoba, koje se leče na Klinici za infektivne i tropske bolesti, ostalo bez lekova.  U udarnim televizijskim terminima, aktivisti Q-kluba i stručnjaci ukazali su javnosti na negativne posledice prekida lečenja osoba koje žive sa HIV-om. 

Nakon našeg apela i akcije nadležnih, lekovi su se ubrzo našli u privatnim apotekama, kojima je omogućeno da na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, nabave i distribuiraju lekove. Potom je normalizovano i redovno snabdevanje lekova za HIV u ustanovi Apoteka Beograd.

Ovaj apel čiji je povod bila nestašica lekova, pokrenuo je u javnosti i druga važna pitanja koja se tiču kvaliteta lečenja osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji,  a to su u prvom redu nestašice testova za praćenje i nedovoljan broj dostupnih lekova.

Q klub će u narednom periodu istrajati na insistiranjima da se i ovi ključni problemi  reše.
 

Isečke iz štampe možete pogledati ovde.

 

Konferencija o perspektivama saradnje OCD i lokalnih samouprava

Konferencija DUGA.jpg
22.05.2013

Juče je u Palati „Srbija“ održana konferencija koju su organizovali Asocijacija Duga iz Šapca u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, uz podršku Ambasade SAD.Na konferenciji je prisustvovalo preko 50 predstavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije, kao i predstavnici nevladinih organizacija. 

Strategiju za borbu protiv diskriminacije je predstavila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Ona je konstatovala da je nacrt Strategije prošao veoma široku javnu debatu u kojoj je održano 11 okruglih stolova, a u procesu izrade je učestvovalo 150 organizacija civilnog društva.

Ključne elemente projekata Globalnog fonda u Srbiji, predstavila je Katarina Mitić, direktorka jedinice za implementaciju projekata Global Fonda i Ministarstva zdravlja Srbije. Ona je istakla da postoji problem održivosti za pojedine programe nakon povlačenja Globalnog fonda, poput onih o razmene igala, budući da postoji problem da se ovakve aktivnosti promovišu, kao i da se ispravno shvate. Na pitanje predstavnika Q-kluba: Kakve su perspektive Srbije da aplicira za nove runde Globalnog Fonda, Katarina Mitić je izjavila da su perspektive slabe, zbog male prevalence i prosečnog nacionalnog dohodka koji spada u kategoriju više-srednje (Upper middle). Ipak, u koliko istraživanja pokažu da postoji koncentrisana epidemija među MSM populacijom, to bi bio povod za nastavak finansiranja pojedinih programa od strane Globalnog Fonda - istakla je ona.

Direktor instituta za javno zdravlje Srbije „Batut“, dr Dragan Ilić govorio je o doprinosu Asocijacije DUGA prevenciji HIV/AIDS-a. U svom obraćanju ukazao je na važnost OCD koje rade sa ostetljivim grupama, koje kao takve mogu da budu partneri u obrazovnom sistemu i drugim institucijama sistema. Dok se zaposleni u institucijama treba u okviru radnog vremena baviti osetljivim grupama i saradjivati sa organizacijama civilnog društva.

Na koktelu po završetku konferencije, učesnici su imali prilike da se bliže upoznaju i razmene iskustva.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR