Vesti

Kartonske lutke zabranjene u Kragujevcu

Lutke Kraguevac.jpg
21.06.2012

 Odlukom Gradske uprave Kragujevca i Saveta za bezbednost grada Kragujevca zabranjen  je performans Gej strejt alijanse i Q-kluba “Demonstracija kartonskih LGBT lutaka”. Ova akcija je deo projekta “Zajedno za jednakost LGBT osoba” koji su podržali Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ambasada kraljevine Holandije. 

Kao razlog za otkazivanje iz Odeljenja za komunalne poslove i nadzor grada Kragujevca naveli su zahtev izvesnog “Pokreta ponosnih Kragujevčana” koji je svoj skup zakazao za isti dan. Tim povodom je zasedao Savet za bezbednost Grada Kragujevca, kojim predsedava gradonačelnik Veroljub Stevanović. 
 
Na sastanku je zaključeno da su u isto vreme i na istom mestu skupove najavile dve organizacije koje imaju suprotne stavove i uverenja, te da je procenjeno da bi istovremeno održavanje ovih događaja ugrozilo “ugled Grada Kragujevca kao jednog od najbezbednijih gradova u Srbiji”.
Skup je već trebalo da se održi nedelju dana ranije, ali je odložen zbog jednog dokumenta koji je po rečima komunalnog inspektora neophodan, iako o njemu u ranijim dogovorima sa Kragujevačkom upravom nije bilo reči. 
 
Aktivisti Gej strejt alijanse i Q-kluba došli su tom prilikom u Kragujevac ne znajući za taj “proceduralni problem” i doživeli da ih muškarac zvani Četnik, inače “poznat policiji”, sa još dvojicom muškaraca prati, zatim par dobacivanja od strane pripadnika navijačke grupe “Crveni đavoli”, kao i nekoliko neprijatnih komentara poput ovog “da jure pedere po gradu”.
 
Iz odlaganja performansa i kasnije zabrane još jednom se pokazalo da problem nije građanstvo, već nedostatak političke volje da se obezbede osnovna građanska prava i slobode, što je inače i tema ovog projekta. Ubeđeni smo da bi građani Kragujevca  dobro reagovali na performans, kao što su to bio slučaj i sa građanima Novog Sada pre dve nedelje. 
 
Nadamo se da će za slične aktivnosti u budućnosti biti vise razumevanja, a u borbi za jednakost i ljudska prava LGBT populacije vise političke i svake druge neophodne podrške.
 
 

Izrada Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije

index.jpg
14.06.2012

U Upravi za ljudska i manjinska prava, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu i lokalnu samoupravu, održan je prvi  sastanak tematske grupe za izradu Strategije protiv diskriminacije. Nakon objavljenog javnog poziva od strane Uprave za ljudska i manjinska prava, za učešće u radu tematske grupe za izradu Strategije protiv diskriminacije na osnovu zdravstvenog statusa, prijavile su se četiri nevladine organiazcije: Q-klub,Secons, Centar  za edukaciju mladih i Centar AS.
Na prvom sastanku predstavljene su polazne osnove za izradu Stretegije, dokument na kome je radio konsultant, profesor Dejan Milenković i pozvani članovi tematske grupe da daju svoje komentare. Dogovorene su načini, pravila i dinamika daljeg rada, tako da se očekuje da tekst Strategije bude izrađen do kraja godine. U sam proces biće uključena i šira javnost putem javnih debata koje će organizovati Uprava.
Q-klub će sa svojim predstavnikom u tematskoj grupi truditi da doprinese izradi Strategije i adekvatnom odnosu prema zaštiti osoba koje žive sa HIV-om od diskriminacije.
 

 

Demonstracija kartonskih LGBT lutaka u Novom Sadu

Grupa Parada copy.jpg
14.06.2012

U Novom Sadu je održana akcija pod nazivom "Demonstracija kartonskih LGBT lutaka", tokom koje su na centralnom trgu bile postavljene lutke sa porukama o potrebi da prestane diskrimancija LGBT populacije u Srbiji.

Akcija, koju su organizovali Gej strejt alijansa (GSA) i Q-klub, traga za odgovorom na pitanje "Mogu li bar LGBT lutke da se okupe i opstanu na par sati na gradskom trgu ako to već ne mogu same LGBT osobe?". Akcija ima za cilj da se razbiju predrasude i stereotipi koji postoje o LGBT osobama kroz komunikaciju sa aktivistima koji rade na štandu, poruke koje lutke na svojim transparentima nose i kroz detaljnija objašnjenja koja građani mogu naći u lecima.

Reakcije prolaznika su uglavnom bile pozitivne, a ceo skup je prošao bez incidenata.

Današnja postavka LGBT lutaka u centru Novog Sada je prva u nizu ovakvih akcija koje će se u gradovima Srbije održati u okviru projekta "Zajedno za jednakost LGBT osoba", koje sprovode pet organizacija:

Gej strejt alijansa (GSA) kao nosilac projekta, Gej lezbejski info centar (GLIC), Centar za kvir studije (CKS), Loud & Queer i Q-klub.

Projekat se realizuje tokom celog juna, a podržala ga je Uprava za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i ambasada Holandije u Beogradu.

U centru Novog Sada je tokom akcije bilo primetno pojačano prisustvo policije i komunalne policije.

Performans je prvobitno bio zakazan za 8. jun, ali je samo par sati pred početak otkazan uz obrazloženje gradske uprave Novog Sada da zbog Zmajevih dečijih igara nije moguće organizovati još jedan događaj u centru grada.

 

 

HIVeurope – Godišnja skupština 2012

weblogoHIVEurope.gif
04.06.2012

U Berlinu, od 1. do 3. juna 2012. godine, održana je godišnja skupština mreže organizacija osoba koje žive sa HIV-om u Evropi – HIVeurope. Skupštini je prisustvovalo 29 predstavnika organizacija osoba koje žive sa Hiv-om iz cele Evrope, a predstavnici Q-kluba bili su Nada Mićić i Nenad Petković. U radnom delu sastanka održana je prezentacije PARTNER studije (www.partnerstudy.eu), studije koja se sprovodi među sero-diskordantnim parovima u Evropi i ima za cilj da istraži i dokaže umanjeni rizik od prenosa HIV-a kada se koristi ARV terapija. Nakon predstavljanja izveštaja iz svih zemalja, usledila je izrada strateškog plana  mreže HIVeurope, kao i plana aktivnosti za narednu godinu. Određene su prioritetne teme kojima će se HIVeurope baviti kao i radne grupe koje će organizovati aktivnosti.

 

U nastavku, podneti su izveštaji o radu u prethodnoj godini, a onda su održani redovni izbori za presedavajuće i članove Upravnog odbora mreže. Funkciju predsednika će i u narednom periodu obavljati Henrik Arildsen iz Danske, dok je Nenad Petković, predstavnik Q-klub-a iz Srbije, izabran je  za zamenika predsednika HIV-Europe mreže i člana Upravnog odbora.
Detaljne informacije o HIVeurope možete naći na www.hiveurope.org

 

Šesta regionalna HIV/AIDS konferencija u Sarajevu

Konferencija u Sarajevu logo.png
19.05.2012

U saradnji sa partnerima, Partnerstvo za zdravlje (Partnership in Health) je organizovala Šestu regionalnu konferenciju, 17. i 18. maja u Sarajevu, pod nazivom „Lečenje koinfekcija i inovativni pristupi prevenciji HIV-a“. Konferencija je okupila doktore, stručnjake, aktiviste i ljude koji žive sa HIV-om sa ciljom da razmene znanja, iskustva i ideje.

Ono što povezuje zemlje regije jeste niska prevalencija HIV-a, mali broj testiranja. Prof dr Josif Begovac  iz Zagreba je u svom uvodnom predavanju ukazao na činjenicu da je broj novootkrivenih slučajeva u kasnoj fazi infekcije u regionu u znatno većem procentu od evropskog proseka.

Na konferenciji je prikazan dokumentarni film „Glasovi“ (Voices) koji je po rečima producenta Sajmona Konstejbla (Simon Constable) upravo motivisan stigmom i diskriminacijom prema ljudima koji žive sa HIV-om i AIDS-om. On je naveo: „Ono što žeiimo naglasati je da priča filma daje nadu, pa je to razlog zašto bi svi trebalo videti film. Ključna poruka je da rešenja postoje ako radimo zajedno“

Drugog dana konferencije dr Jovan Ranin iz Beograda je predstavio rezultate istraživanje među pacijentima infektivne klinike u Beogradu koji imaju koinfekciju sa Hepatitisom C. „Dva puta je veći rizik od lošeg virusološkog i imunološkog odgovora kod pacijenata koji  su dugogodšnji korisnici ARV terapije a imaju koinfekciju sa hepatitisom C. Dva puta je veći i rizik od smrti“, istakao je dr Ranin.

Ispred Q-kluba, učesnici konferencije bili su Nada Mićić, Nenad Petković, Rade Kuzmanović, dok je Bratislav Prokić bio učesnik panelne diskusije i predavač na teme: Uloga i značaj centara za psihosocijalnu podršku i Ključni problemi u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji.

Bratislav je istakao kvalitet i održivost kao ključne izazove psihosocijalnih usluga i zaključio da je dostizanje standarda uslov i jedini način da psihosocijalna podrška bude prepoznata i podržana od strane socijalnog sistema i potencijalnih donatora. O problemima u sistemu zdravstvene zaštite u Srbiji, Bratislav je govorio kroz prizmu petomesečne kampanje koju je Q-klub sprovodio. Dobri rezultati kampanje tiču se poverljivosti zdravstvenih podataka, dok su još uvek mali pomaci koji se tiču uvođenja novih lekova i nestašice testova za monitoring HIV infekcije.

Zahvaljujemo se organizatorima i domaćinima ove konferencije i želimo da uspešnu saradnju ostvarujemo i u buduće.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR