Vesti

Prva konferencija o nejednakom tretmanu u zdravstvu u novim zemljama EU

slika-1.jpg
21.09.2012

Nacionalno udruženje pacijenata Bugarske je uz podršku Evropskog foruma pacijenata i ministarstva zdravlja Bugarske organizovalo Prvu konferenciju o nejednakom tretmanu u zdravstvu u novim zemljama članicama i zemljama budućim članicama Evropske Unije, u Sofiji od 19. do 21. septembra. Nejednaki tretmani u zdravstvu su ozbiljni problemi, prepoznati u celoj Evropi, a ekonomska kriza je doprinela povećanju tih nejednakosti.

Na konferenciji su se okupili predstavnici svih zainteresovanih strana u sistemu zdravstvene zaštite – predstavnici vlada i javnih zdravstvenih institucija, eksperata, lekara i ostalih pružalaca medicinskih usluga, farmaceuta, pacijenata i novinara iz dvanaest zemalja novih članica EU i pet zemalja budućih članica, od Baltika do Kipra. Ova konferencija je bila prva prilika da se o nejednakim tretmanima u zdravstvu u Jugoistočnom regionu otvoreno diskutuje istovremeno i iz perspektiva zakonodavnih organa i pacijenata. Kao predstavnik našeg Q-kluba na konferenciji je bio Rade Kuzmanović.

Tokom prvog dana, učesnici su imali prilike da čuju neke od gorućih problema sa kojima se u ovom regionu susreću zdravstveni sistemi, ali i da čuju primere nekih dobrih praksi kojima su pojedini problemi prevaziđeni. Svako izlaganje je pratila moderirana diskusija u smeru generisanja ideja za prevazilaženje gapova u državnim zdravstvenim sistemima.

Drugi dan su obeležile radionice tokom kojih su učesnici mogli da rade na iznalaženju praktičnih rešenja i predloga rešenja za prepoznate probleme koji danas postoje. Teme radionica su bile „Zadovoljavanje realnih potreba pacijenata“, „Razvoj regulativa na temu zdravstva u EU tokom narednih 5 godina“ i „Kako pacijenti mogu uključiti u borbu protiv nejednakosti u zdravstvu u zemljama EU“

Rezultat diskusija i radnih grupa ove konferencije je bila je Prva Deklaracija o prevazilaženju nejednakosti u zdravstvu.

 

 

Delegacija Globalnog fonda u poseti Q-klub-u

images.jpeg
01.08.2012

Delegaciju Globalnog fonda predvodio je Joshua Metcalf, portoflio menadžer Fonda za projekte prevencije tuberkuloze i HIV-a, zadužen za zemlje zapadnog Balkana koje primaju podršku kroz sistem Globalnog fonda. Na sastanku koji je trajao skoro 3 sata, tim Globalnog fonda se upoznao sa aktivnostima Q-kluba i izrazio veoma pozitivno mišljenje o aktivnostima organizacije. Inače, to je bio i razlog što je upravo naša organizacija odabrana za posetu u okviru njihove turneje po Zapadnom Balkanu. Tokom intenzivnog razgovora predstavnici Q-klub-a upoznali su posetioce sa situacijom u vezi HIV/AIDS-a u Srbiji, funkcionisanjem projekata koje podržava Globalni fond i radom CCM-a i drugih institucija i organizcija uključenih u nacionalni odgovor na HIV, a posebno sa položajem osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji.

Q-klub je od 2007. godine uključen u programe Globalnog fonda i nastaviće da radi na njihovoj implementaciji poštujući značaj i doprinos koji Globalni fond čini u zemljama koje su nedovoljno razvijene da bi samostalno mogle da adekvatno odgovre na izazove koje postavlja HIV/AIDS.

 

Pismo dobrodošlice novom ministru zdravlja

jul2012MinCV.gif
31.07.2012

Q-klub je uputio pismo dobrodošlice novoj ministarki zdravlja Republike Srbije, g-dji Slavici Đukić Dejanović. Prepoznajući značaj ove državne institucije za položaj osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji želeli smo da se na najbolji mogući način predstvaimo novoj ministarki. U pismu smo poželeli uspešan i prijatan rad i upoznali je sa ključnim problemima osoba koje žive sa HIV-om u zdravstvenoj zaštiti. Pimo možete pročitati preuzeti u PDF fajlu ovde.

 

Lutke stigle i u Beograd

IMG_8655.JPG
27.06.2012

 Nakon Novog Sada i Niša, kartonske lutke su i na Trgu Republike u  Beogradu „držale“ transparente na kojima je pisalo: "Ne tražimo posebna prava", "Upoznaj me pre nego što me zamrziš", "Ponosan što postojim"...  Među lutkama je i jedna koja predstavlja policajca skrštenih ruku koji posmatra „Kartonsku demonstraciju LGBT lutaka“. 

Skrštenih ruku je i jako obezbeđenje ovog događaja moglo da posmatra performans koji je protekao bez incidenata. Aktivisti Gej strejt alijanse i Q-kluba su veoma zadovoljni reakcijom Beograđana i smatraju da su akcije otvorile put ka kvalitetnijem dijalogu sa građanima kako bi se povećao nivo tolerancije prema LGBT osobama.
 
U toku akcije, aktivisti ovih organizacija  su na nekoliko štandova razgovarali sa građanima, delili im brošure i druge materijale, uz muziku koja je puštana sa razglasa. 
 
 Projekat "Zajedno za jednakost LGBT osoba" ima cilj da kroz razne aktivnosti u nekoliko gradova u Srbiji doprinese ukidanju predsrasuda prema LGBT populaciji, promoviše princip jednakosti i nenasilja i potrebu za smanjenjem diskriminacije.
 
Projekat je izabran na konkursu programa "Kalendar ljudskih prava", koji sprovodi Uprava za ljudska i manjinska prava, a u njegovoj realizaciji učestvuje pet nevladinih organizacija koje se na različite načine bave ljudskim i LGBT pravima u Srbiji.
 
     
 

LGBT lutke u Nišu

Kragujevac 2.JPG
22.06.2012
„Demonstracijom kartonskih LGBT lutaka” na centralnom trgu u Nišu je nastavljena akcija skretanja pažnje na ukidanje predrasuda prema LGBT populaciji.
Cilj akcije je promocija principa jednakosti i nenasilja prema pripadnicima LGBT populacije. Među lutkama se nalaze i dve lutke koje apeluju na podizanje svesti o HIV/AIDS-u, pod sloganom “HIV ne bira seksualnu orjentaciju” i “Stop predrasudama i neznanju”. 
 
Građani Niša su se tokom tročasovne postavke upisivali u knjigu utisaka, razgovarali sa aktivistima Gej strejt alijanse i Q-kluba i uzimali edukativne brošure. Ceo događaj je protekao bez incidenata.
 
Akcija je deo projekta "Zajedno za jednakost LGBT osoba", koji je počeo 8. juna u Novom Sadu, i koji će kroz razne aktivnosti u nekoliko gradova u Srbiji doprineti istom cilju, a to je promocija tolerancije. 
 
 
 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR