Vesti

Konferencija HIV 11, Glazgov

HIV11GlasgowCongress.jpg
16.11.2012

Jedanaesti međunardni kongres o lečenju HIV infekcije održan je u Glazovu, Velika Britanija, od 11. do 15. novembra 2012.

Cilj ove bienalne konferencije je da obezbedi relevantan, smislen i aktuelan naučni program koji odražava najnoviji napredak i inovacije u terapeutskim strategijama i istraživanjima koji utiču na upravljanje HIV infekcijom.

Iako postoji stalan napredak u lečenju HIV-a, značajni izazovi i dalje ostaju, i kao na prethodnim kongresima, pitanja kao što su prenos pedijatrijske infekcije sa majke na dete i lečenje u zemljama sa siromašnim resursima su posebno istaknuta. Kongres ima, takođe, funkciju umrežavanja istraživača i pomaže vladinim i nevladinim organizacijama da iskoriste dolazak stručnjaka iz celog sveta. Predstavlja najznačajniji skup u ovoj oblasti u Evropi. Posebnu pogodnost predstavlja jedinstveni program koji se realizuje preko samo jednog predavanja u isto vreme, što omogućava svima da prate sve prezentacije.

Ove godine fokus je bio na pitanjima terapije kao prevencije i rasprave o tome kada započeti sa terapijom. Pored ovih bilo je još mnogo zanimljivih predavanja. Predstavnik Q-klub-a bio je Nenad Petković.

Usmene i poster prezentacije biće dostupne preko Interneta na adresi: http://www.hiv11.com/default.aspx

 

Nenamerno prenošenje HIV infekcije nije krivično delo- Saopštenje za medije

HIV pravda.jpg
11.11.2012

Udruženje građana Q-klub i JAZAS uputili su predlog za izmenu Krivičnog zakonika kojim bi se dekriminalizovalo nenamerno prenošenje HIV infekcije.

U sklopu reforme zakonodavstva koju sprovodi Ministarstvo pravde i državne uprave, Udruženje građana Q-klub i JAZAS uputili su predlog za izmenu Krivičnog zakonika kojim bi se dekriminalizovalo nenamerno prenošenje HIV infekcije, odnosno ukinule krivične kazne i zamenile nekrivičnim kažnjavanjem.

Iako možda postoji ograničena uloga krivičnog prava u retkim slučajevima u kojima ljudi prenose HIV sa zlom namerom, smatramo da je bolje da ljudi koji žive sa HIV-om budu podržani i osnaženi od momenta postavljanja dijagnoze, tako da se čak i retki slučajevi inficiranja mogu sprečiti. Umesto kaznene politike i krivičnopravnog pristupa prevenciji HIV-a, potreban je pristup koji je usredsređen na zajednicu, gde su stručnost i razumevanje HIV pitanja od velike važnosti. Postojeće krivične odredbe koje se odnose specifično na HIV treba ukinuti, u skladu sa preporukom Udruženog programa Ujedinjenih nacija (UNAIDS).

Sve veći broj dokaza ukazuje da je kriminalizovanje neobjavljivanja HIV statusa, potencijalne izloženosti riziku od prenošenja infekcije, izloženosti i nenamernog prenošenja HIV-a, učinilo više štete nego koristi u smislu uticaja na javno zdravlje i ljudska prava. Bolja alternativa upotrebi krivičnog zakona su mere koje stvaraju okruženje koje omogućava ljudima da traže testiranje, podršku i blagovremeno lečenje, uz mogućnost da bezbedno obelodane svoj HIV status. HIV epidemija je vođena nedijagnostikovanjem HIV infekcije, a ne od strane osoba koje znaju svoj HIV pozitivan status. Ni pravosudni sistem ni mediji  trenutno nisu dobro opremljeni da se nose sa krivičnim procesima vezanim za HIV, a nadležni organi bi trebalo da obezbede adekvatnu obuku u vezi HIV-a za policiju, tužilaštvo, advokate, sudije, porote i medije.

Nezaštićeni seksualni odnosi nose rizik od mnogih mogućih eventualnosti - pozitivnih i negativnih - uključujući i rizik od dobijanja polno prenosivih infekcija. HIV je samo jedna od mnogih polno prenosivih infekcija ili zaraza koje mogu izazvati dugoročnu štetu. Izdvajanje HIV-a u posebnim zakonskim odredbama i krivično gonjenje dalje stigmatizira osobe koje žive sa HIV-om i one koji su pogođeni ovom bolešću.

 

Okrugli sto povodom izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije

Novi pazar.jpg
02.11.2012

 U Novom Pazaru, 2. novembra, održan je okrugli sto povodom izrade Strategije za borbu protiv diskriminacije u organizaciji Kancelarije za ljudska prava Vlade Republike Srbije.

Okrugli sto je jedan u nizu koji organizuje Kancelarija za ljudska prava Vlade Republike Srbije povodom rada na izradi Strategije za borbu protiv diskriminacije i organizoavn je u pratnerstvu sa NVO Urban In. Na okruglom stolu govorili su direktor Kancelarije za ljudska prava Dušan Ignjatović, Nenad Petković koji je predstavio rad tematske grupe „diskriminacija lica na osnovu zdravstvenog stanja“, Vladimir Đurić koordinator grupe „diskriminacija verskih zajednica“ i Aida Ćorović direktorka Urban In-a.

Očekuje sa da proces izrade startegije bude završen početkom sledeće godine.
 

 

Strateški sastanak NeLP III

NELP III.JPG
15.10.2012

Strateški sastanak Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a Centralne i Jugoistočne Evrope NeLP III -  razvijanje strateškog akcionog plana za efektivno zagovaranje u polju HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi održan je u Beogradu od 11. do 14. oktobra. Sastanak su organizovali Q-klub – Centar za afirmaciju pozitivnog života, i HERA – Udruženja za zdravstvenu edukaciju i istraživanja, a uz podršku TASCO-a – Tehnička podrške Evropske Unije organizacijama civilnog društva i EATG-a – Evropska grupa za lečenje AIDS-a.

Na otvaranju sastanka učesnike su pozdravili i poželeli uspešan rad Nenad Petković, ispred Q-kluba, Ninoslav Mladenović, ispred HERA, Darko Runić, direktor Agencije za Evropske integracije i saradnju sa civilnim sektorom, Sergej Vujačić, ispred TACSO-a, Ferenc Bađinski (Ferenz Bagynszki) ispred EATG-a i Andrej Senih, ispred upravnog odbora NeLP-a.

 

Ovaj sastanak je okupio aktiviste iz oblasti HIV-a predstavnike sedamnaest zemalja članica mreže NeLP. Tokom ova tri dana učesnici sastanka su napravili nacrt akcionog plana aktivnosti koje bi NeLP kao regionalna mreža mogao da sprovede kako bi se poboljšao odgovor na HIV i podržale aktivnosti u zemljama članicama mreže. Nacrt akcionog plana će biti završen do kraja novembra tekuće godine, a odnosi se na period od narednih pet godina rada mreže.

Aktivnosti koje su uključene u ovaj plan su pravljene sa naročitim osvrtom na specifičnosti situacije vezane za HIV u zemljama sa niskom prevalencijom, gde je kao jedna od ključnih segmenata uspešnog i efektivnog zagovaranja prepoznat uticaj međunarodnih organizacija i mreža, u čemu NeLP igra značajnu ulogu.
 

 

HIV bilten HTB – prvi broj 2012.

HTB_e-1.png
08.10.2012

Izašao je prvi broj novog regionalnog  časopisa o HIV/AIDS-u,  HIV bilten HTB.  HIV bilten HTB je besplatni periodični žurnal koji izveštava o najnovijim i najvažnijim medicinskim istraživanjima i napredcima iz oblasti HIV-a i srodnih stanja, kao i o dostupnosti terapije, i priprema se za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Namenjen je zdravstvenim radnicima, drugim profesionalcima i osobama koje žive sa HIV-om, ali i ostalim zainteresovanima za temu HIV-a. Glavni cilj izdavanja biltena je obezbeđivanje pouzdanih informacija kao platforme za pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti osoba koje žive sa HIV-om u svim zemljama regije.

HIV bilten HTB je nastao je na inici¬jativu Q-kluba i International HIV Partnerships. Većina tek-stova u HIV biltenu je prevedena iz engleskog časopisa HIV Treat¬ment Bulletin uz podršku orga-nizacije i-Base koja taj časopis izdaje. U svom uredničkom timu HIV bilten HTB okuplja lekare, aktiviste i osobe koje žive sa HIV-om iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

HIV bilten se izdaje u štampanoj formi, koja je dostupna u većini zdravstvenih ustanova u regionu, a može se naručiti i na kućnu adresu; elektronski u PDF-formi, koju možete dobijati putem e-mejla ili preuzeti ovde:  link PDF verzija; i u on-line verziji na internet sajtu: www.hiv-bilten.info.

Kontakt adresa za naručivanje i komentare je: info@q-club.org.rs. Pišite nam!

Izdavanje HIV biltena HTB za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju su grantovima pomogli Gilead Sciences Europe i Merck Sharp & Dohme.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR