Vesti

Sastanak sa Sekretarijatom za zdravstvo grada Beograda

bgd.jpg
30.01.2012

Zahvaljujući razumevanju za probleme osoba koje žive sa HIV-om i brzom odzivu Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda na kampanju Q-kluba o ključnim problemima , danas su se sa zamenikom sekretara, dr Aleksandrom Stefoskim sastali predstavnici naše organizacije, Nada Mićić, Nenad Petković i Bratislav Prokić.

Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima saradnje na rešavanju ključnih problema na koje našom kampanjom skrećemo pažnju, a u okvirima ingerencija grada Beograda. Dogovorili smo se da razmotrimo opcije o uključivanju Q-kluba u već postojeće programe koji se sprovode na gradskom nivou. Nadamo se da ćemo saradnjom proizvesti konkretne rezultate koji će direktno poboljšati položaj u društvu osoba koje žive sa HIV-om.

 

Aktuelni problemi osoba sa HIV-om

health.jpg
18.01.2012

Udruženje osoba ugroženih HIV-om, Q-klub, ukazuje na osnovne probleme u okviru zdravstvene zaštite sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa HIV-om u Srbiji. Svim relevantnim institucijama i donosiocima odluka Q-klub je uputio otvoreno pismo u kome je definisano pet ključnih problema: neprepoznavanje HIV-a kao hronične bolesti, nedovoljna zastupljenost savremenih lekova za terapiju HIV-a, neredovna dostupnost dijagnostičkih testova, nepoštovanje poverljivosti podataka i diskriminacija osoba sa HIV-om prilikom pružanja medicinskih usluga.

„Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je sa HIV-om registrovano preko 2.500 ljudi, iako se pretpostavlja da je broj inficiranih mnogo veći i  u stalnom je porastu“ , istakla je Nada Mićić, predsednik Udruženja osoba ugroženih HIV-om, Q-klub.

Uz podršku države, moguće je smanjiti učestalost obolevanja i smrtnosti, sprovođenjem odgovarajućih strategija prevencije i tretmana obolelih od HIV-a. Primena odgovarajuće terapije kod osoba sa HIV-om omogućava produženje životnog veka i poboljšanje kvaliteta života obolelih. „Danas je moguće živeti sa HIV-om ako je bolest pod kontrolom”, istiće Nada Mićić.

Veliki broj ljudi saznaje da su HIV pozitivni tek u trenutku kada se, usled pada imuniteta, javi neko oboljenje ili infekcija, što smanjuje izglede za uspešno lečenje. Ranim otkrivanjem bolesti, putem testiranja, kao i pravilnom primenom terapije omogućava se duži i kvalitetniji život osobama sa HIV-om. Stabilno zdravstveno stanje obolelih doprinosi očuvanju njihove radne sposobnosti i aktivnom uključivanju u društveni život.

Prema rečima Nenada Petkovića, pravnog zastupnika Udruženja osoba ugroženih HIV-om, „Q-klub želi da podstakne donosioce odluka, sve relevantne institucije i društvene subjekte da započnu rešavanje osnovnih problema koji će doprineti ravnopravnom  položaju osoba koje žive sa HIV-om“. Na ovaj način, kroz adekvatno pružanje zdravstvenih usluga, socijalnu zaštitu i zaposlenje osoba sa HIV-om,  pored smanjenja troškova  iz državne kase,  može se značajno uticati i na prevenciju i širenje bolesti.

Otvoreno pismo možete pročitati ovde:

KONTAKT:

Jelena Duković, PR agencija Executive Group
tel. 011 328 44 80, 060 707 1056
mejl:jelena_dukovic@eg.rs

 

Javni konkurs za poziciju menadžera za razvoj programa

Covek radi u kancelariji.jpg
27.12.2011

 

Udruženje građana Q-klub raspisuje

           JAVNI KONKURS

za poziciju menadžera za razvoj programa:

 

 

         OPIS POSLA:

-    Odgovornost da u predviđenom roku obezebedi „osnovno finansiranje“ za organizaciju.
-    Odgovoran/a za održivi razvoj i strateško planiranje Q-kluba.
-    Prati rad drugih organa i tela i daje predloge za unapređenje rada Q-klub-a .
-    Sarađuje i održava kontakte sa drugim organizacijama, zajednicama i službama.
-    Stara se o informisanju i javnosti rada organizacije i ažurnosti internet prezentacije organizacije.
-    Obavlja druge poslove po nalogu Izvršnog direktora i Upravnog odbora.
-    Neposredno odgovara Izvršnom direktoru i Upravnom odboru Q-klub-a.

          USLOVI:

-    Iskustvo u civilnom sektoru (najmanje 2 godine)
-    Iskustvo rada u oblasti HIV/AIDS-a (najmanje godinu dana)
-    Znanje engleskog jezika
-    Poznavanje rada na računaru
-    Iskustvo u pisanju i sprovođenju projekata.
-    Da je spreman/a na izazove, timski rad i da ima visok nivo sposobnosti i znanja komunikacije.
-    Ohrabruju se kandidati koji su ugroženi HIV/AIDS-om da se prijave.

          OD KANDIDATA SE ZAHTEVA DA JE SPREMAN:

-    na radno angažovanje od najmanje 8 sati svakog radnog dana u sedmici,
-    da ima ili da je spreman da ima prebivalište na teritoriji Grada Beograda,
-    da nakon izbora na ovu poziciju ne bude više angažovan/a na drugim projektima GFATM.

Zainteresovani kandidati svoje prijave i radne biografije-je mogu slati na mejl office@q-club.org.rs ili ih dostaviti u kancelariju Q-Klub-a  na ruke Ireni Parović, do 11.01.2012. godine do 17 časova. Samo izabrani kandidati će biti kontaktirani za dalju proceduru angažovanja.

Upravni odbor Q-klub-a doneće odluku o prijemu kandidata na osnovu izveštaja Komisije koja će razmotriti pristigle prijave i obaviti razgovore sa izabranim kandidatima.

U Beogradu, 27. decembar 2011. godine

Upravni odbor Q-klub-a
  

 

Edukacija u OŠ Dositej Obradović u Beogradu

HIV-Stop-Sign-thumb-400x400-56844.gif
07.12.2011

Povodom Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a Centar za promociju pozitivnog života„Q-Club“ je održao edukaciju ucenicima osmog razreda OŠ "Dositej Obradović" na Lekinom brdu u Beogradu. Govorilo se o polno prenosivim infekcijama i načinima zaštite, brizi za očuvanje zdravlja, kao i o odnosu prema ljudima koji žive sa HIV-om.  Tribinu je vodio Bratislav Prokić, dugogodišnji aktivista i edukator u ovlasti reproduktivnog zdravlja i razvoja zdravih stilova života.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za teme koje se tiču osoba koje žive sa HIV-om i odnosu prema njima. Ozbiljnost pitanja i stavova koji su izneti pokazali su još jednom da učenici osmog razreda imaju veliki kapacitet da mogu na pravi način da razumeju ovu oblast. S druge strane, pored nesumljive potrebe, u Srbiji nema dovoljno programa edukacije koji bi dosegli sve učenike osnovnih i srednjih škola.

 

Q-klub u medijima

Novine.jpg
04.12.2011

Kao deo svojih aktivosti na poboljšanju društvenog položaja osoba koje žive sa HIV-om, Q-klub je u proteklom periodu imao značajnu medijsku propraćenost. Glavni cilj ovogodišnjih aktivnosti je poboljšanje uslova za lečenje HIV-a odnosno dostupnost testova za praćenja HIV-infekcije i novijih antiretrovirusnih lekova, ali i podizanje svesti i prihvatanje osoba koje žive sa HIV-om. Zahvaljujemo novinarima i medijima koji su podržali naš rad kao i volonterima i aktivistima koji su učestvovali u pripremi priloga. Izdvajamo sledeće priloge:

B 92- Uvećanje – Prilog eminentne novinarke u oblasti zdravlja Aleksandre Gazivode o nedostatku lekova i problemima u lečenju HIV infekcije
Blic (17.11.2011) –Ispovest Beograđanke koja živi sa HIV/AIDS-om, poučna priča koja ruši stigmu i osvetljava život sa HIV-om. http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/290037/Ispovest-Beogradjanke-zarazene-virusom-HIV-Zivot-u-lazi-je-gori-od-bolesti

Blic (1.12.2011)  – Priča o mladom čoveku koji živi sa HIV-om i uspešno se bori sa životnim izazovima. http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/292950/HIV-pozitivni-tesko-zive-u-Srbiji

RTS – Uviđaj (3.12.2011) – sjajan prilog o životu sa HIV-om kroz ispovesti dve osobe i razgovor sa lekarima i aktivistima Q-klub-a. http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/17/%D0%A0%D0%A2%D0%A1+1/1002114/%D0%A3%D0%B2%D0%B8%D1%92%D0%B0%D1%98.html

B 92 (1.12.2011)-Srbija mora oštrije protiv side- sveobuhvatan članak o HIV/AIDS situaciji u Srbiji i problemima sa kojima se suočavaju osobe koje žive sa HIV-om.

SOS –Impuls zdravlja (1.12.2011)  – Čuvena emisija poznatog novinara Backa Gregorića koji svake godine u svojoj emisiji obeležava Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a. Ovog puta u emisiji su gostovali: Dragan Delić - načelnik Infektivne klinike, Jovan Ranin-infektolog, Danijela Simić – šef Nacionalne kancelarije za HIV/AIDS, Gordana Dragović- predsedavajući EACS konferencije u Brogradu, Katarina Mitić- direktor Global fonda i Nenad Peković –direktor Q-klub-a.

 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR