Vesti

Sastanak sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje

RZZO-foto-ZZE-JOVANOVICH.jpg
10.02.2012

Ovim putem obaveštavamo sve članove udruženja o rezultatima sastanka sa direktorom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dr Aleksandrom Vuksanovićem održanog povodom otvorenog pisma u kome navodimo pet ključnih problema za PLHIV u zdravstvenoj zaštiti, a koji je održan  u direkciji fonda u 10. 02. 2012. u Beogradu:

Na naše veliko razočaranje  primljeni  smo od strane tima a ne  od  dr Aleksandra Vuksanovića, kako je bilo unapred dogovoreno. Razgovarali smo o prva dva pitanja koje smo naveli u otvorenom pismu odnosno propisivanju lekova za osobe koje su na lečenju HIV infekcije i mogućnosti za proširenje pozitivne liste fonda novijim ARV lekovima.

Za razliku od pismenog odgovora koji smo ranije dobili, domaćini su se na sastanku saglasili da postoji problem oko nemogućnosti da se hronična terapija za lečenje HIV-a propisuje na period od 60 dana kako je to dozvoljeno kod drugih hroničnih oboljenja i da je u tom smislu neophodno promeniti Pravilnik RFZO koji reguliše tu oblast odnosno njegov član 14. Zaključeno je da bi se na ovaj način umnogome olakšalo lečenje pacijenta koji su stabilni na terapiji jer ne bi morali da dolaze svakog meseca po terapiju a na taj način bi se smanjile gužve i olakašao rad lekarima koji bi mogli da više vremena posvete pacijentima koji za to imaju potrebu. Predstavnici Fonda su se saglasili da je ovaj zahtev opravdan  i obećali da će u najskorijem roku promeniti Pravilnik.

Drugo pitanje odnosno nedovoljna zastupljenost savremenih  lekova za terapiju HIV-a je takođe u isključivoj nadležnosti Fonda budući da je nekoliko lekova registrovano i u skladu sa procedurom podnet je zahtev za njihovo stavljanje na pozitivnu listu. Stručna komisija se još prošle godine pozitivno izjasnila o potrebi i neophodnosti ovih lekova, koji nedostaju za lečenje preko 10% pacijenata koji se nalaze na lečenju. Odgovor na naš zahtev je bio po prilično neprofesionalan (sa pozicije državnih službenika) da je terapija skupa, da oni nemaju novca,  da je neophodno da farmaceutske kuće treba da daju donacije i smanje cene lekova. Naime, svi ovi razlozi su opšta mesta i svedoče o tome da se reševanju problema ne pristupa ozbiljno. Od strane tima nismo mogli da čujemo  “da shvataju problem i da ulažu napore za njegovo rešavanje (bar delimično) da razmatraju opcije, da  razmišljaju kako? Ništa od toga nismo mogli da čujemo a ni da dobijemo  njihov budući  plan  npr. da se uradi farmako-ekonomska studija  o potrošnji i efektima  zastarelih lekova ili analiza troškova  koja bi govorila o isplativosti uvođenja novih lekova. Sve ove studije su urađene u drugim zemljama i jasno su pokazale da je isplativost lečenja HIV-a višestruka, ne samo za zdravlje i kvalitet života HIV pozitivnih osoba već i za javno zdravlje. Tim državnih službenika  tokom celog sastanka slepo se   "držao" samo jedne opcije “da oni nemaju novca”! Mi smo sa naše strane ponudili nekoliko kreativnih rešenja kada su u pitanju pregovori sa farmaceutskim kućama koji bi izvesno doveli do povoljnijih cena i manjih troškova. Sa naše strane smo se obavezali da se obratimo farmaceutskim kućama i pozovemo ih da prilagode cene našem tržištu. Međutim, ceo tok  sastanka  apsolutno govori o nedostaku volje za poboljšanje lečenja osoba koje žive sa HIV-om što potvrđuje veliku stigmu i zanemarivanje ove bolesti. Ostala je nada i obećanje da će razmatrati ovo pitanje kada se steknu uslovi.

Kao sledeću tačku razmatrali smo naš zahtev da se jedan pacijent uključi u rad podkomisije koja odlučuje o anti-HIV lekovima i njihovom stavljanju na pozitivnu lsitu, ali je odgovor bio da za tim nema potrebe i da je to usko stručna komisija. Ovo pitanje ćemo detaljnije razmotriti i ukoliko bude potrebe ponovo se obratiti Fondu.

Mi ćemo nastaviti sa naporima da bi se obezbedilo adekvatno lečenje osoba koje žive sa HIV-om jer je to ključ odgovornog odgovora na HIV epidemiju i u interesu čitavog društva.

 

 

Sastanak Q-kluba sa Sekretarijatom Predsednika Republike Srbije

standartapredsednika.jpg
09.02.2012

Predstavnici  Q-kluba danas su primljeni u Generalni sekretarijat Predsednika Republike Srbije, Borisa Tadića. Uz topao prijem, sastali smo se sa savetnicima predsednika i razgovarali o aktuelnim problemima osoba koje žive sa HIV-om, najviše u okviru zdravstvene zaštite.

Sastanak je organizovan kao reakcija na našu kampanju – otvoreno pismo o ključnim problemima osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji. Sa savetnicima Predsednika razgovarali smo o problema – prikazali ih iz ugla osoba koje žive sa HIV-om i predstavili naše predloge za njihovo rešavanje. Takođe,  razmatrali smo mogućnosti uključenja Predsednika i predsedničkog Kabineta u rešavanje navedenih problema, a time i poboljšanje zdravstvene zaštite osoba koje žive sa HIV-om u Srbiji.

Dogovorili smo se da nastavimo komunikaciju sa kabinetom o ovim pitanjima sve do konačnog rešenja ključnih problema i da ćemo imati podršku u daljem radu.

Q-klub će nastaviti da sa svim relevantnim institucijama radi na prevazilaženju ključnih problema u odgovoru na HIV.

 

Održan sastanak u Ministarstvu omladine i sporta

mos-300x198.jpg
06.02.2012

Ministarstvo omladine i sporta odazvalo se na inicijativu Q-klub-a – otvoreno pismo o problemima osoba koje žive sa HIV-om u zdravstvu u Srbiji, pa je tom povodom pozvalo je predstavnike našeg udruženja na sastanak. Sastali smo se 6. feburara 2012. godine sa šefom odseka za saradnju sa mladima Zoricom Labudović u Ministarstvu.

Razgovarali smo o načinima na koji ovo Ministarstvo može da pomogne u prevazilaženju ključnih problema. Iako Ministarstvo omladine i sporta nije direktno nadležno za zdravstvenu zaštitu, izrazili su dobru volju da pruže svu potrebnu podršku i pomognu naše aktivosti koje su usmerene prvenstveno ka mladima.

Mi u Q-klubu već godinama imamo poseban program namenjen mladim osobama koje žive sa HIV-om i prevenciji HIV-a među mladima, pa se nadamo se da će se ova saradnja razvijati u narednom periodu kroz projekte namenjene ovoj populaciji.

 

Sastanak sa Sekretarijatom za zdravstvo grada Beograda

bgd.jpg
30.01.2012

Zahvaljujući razumevanju za probleme osoba koje žive sa HIV-om i brzom odzivu Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda na kampanju Q-kluba o ključnim problemima , danas su se sa zamenikom sekretara, dr Aleksandrom Stefoskim sastali predstavnici naše organizacije, Nada Mićić, Nenad Petković i Bratislav Prokić.

Na sastanku smo razgovarali o mogućnostima saradnje na rešavanju ključnih problema na koje našom kampanjom skrećemo pažnju, a u okvirima ingerencija grada Beograda. Dogovorili smo se da razmotrimo opcije o uključivanju Q-kluba u već postojeće programe koji se sprovode na gradskom nivou. Nadamo se da ćemo saradnjom proizvesti konkretne rezultate koji će direktno poboljšati položaj u društvu osoba koje žive sa HIV-om.

 

Aktuelni problemi osoba sa HIV-om

health.jpg
18.01.2012

Udruženje osoba ugroženih HIV-om, Q-klub, ukazuje na osnovne probleme u okviru zdravstvene zaštite sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa HIV-om u Srbiji. Svim relevantnim institucijama i donosiocima odluka Q-klub je uputio otvoreno pismo u kome je definisano pet ključnih problema: neprepoznavanje HIV-a kao hronične bolesti, nedovoljna zastupljenost savremenih lekova za terapiju HIV-a, neredovna dostupnost dijagnostičkih testova, nepoštovanje poverljivosti podataka i diskriminacija osoba sa HIV-om prilikom pružanja medicinskih usluga.

„Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je sa HIV-om registrovano preko 2.500 ljudi, iako se pretpostavlja da je broj inficiranih mnogo veći i  u stalnom je porastu“ , istakla je Nada Mićić, predsednik Udruženja osoba ugroženih HIV-om, Q-klub.

Uz podršku države, moguće je smanjiti učestalost obolevanja i smrtnosti, sprovođenjem odgovarajućih strategija prevencije i tretmana obolelih od HIV-a. Primena odgovarajuće terapije kod osoba sa HIV-om omogućava produženje životnog veka i poboljšanje kvaliteta života obolelih. „Danas je moguće živeti sa HIV-om ako je bolest pod kontrolom”, istiće Nada Mićić.

Veliki broj ljudi saznaje da su HIV pozitivni tek u trenutku kada se, usled pada imuniteta, javi neko oboljenje ili infekcija, što smanjuje izglede za uspešno lečenje. Ranim otkrivanjem bolesti, putem testiranja, kao i pravilnom primenom terapije omogućava se duži i kvalitetniji život osobama sa HIV-om. Stabilno zdravstveno stanje obolelih doprinosi očuvanju njihove radne sposobnosti i aktivnom uključivanju u društveni život.

Prema rečima Nenada Petkovića, pravnog zastupnika Udruženja osoba ugroženih HIV-om, „Q-klub želi da podstakne donosioce odluka, sve relevantne institucije i društvene subjekte da započnu rešavanje osnovnih problema koji će doprineti ravnopravnom  položaju osoba koje žive sa HIV-om“. Na ovaj način, kroz adekvatno pružanje zdravstvenih usluga, socijalnu zaštitu i zaposlenje osoba sa HIV-om,  pored smanjenja troškova  iz državne kase,  može se značajno uticati i na prevenciju i širenje bolesti.

Otvoreno pismo možete pročitati ovde:

KONTAKT:

Jelena Duković, PR agencija Executive Group
tel. 011 328 44 80, 060 707 1056
mejl:jelena_dukovic@eg.rs

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR