Vesti

Regionalni trening – Promovisanje univerzalnog pristupa terapiji

EATG-obuka-2.jpg
19.05.2014

Trodnevni trening – Promovisanje univerzalnog pristupa terapiji – HIV/AIDS terapija, nega, podrška i prevencija u Srednjoj i Južnoj Evropi održan je u Bukureštu, glavnom gradu Rumunije od 15. do 18. maja 2014. godine. Trening je održan u organizaciji EATG-a (European AIDS Treatment Group) i okupio je stručnjake iz oblasti HIV-a, HIV aktiviste, ljude koji žive sa HIV-om i predstavnike civilnog sektora iz zemalja u Regionu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Turske).

Glavna tema treninga je bila pismenost o HIV terapiji – poznavanje ARV terapije kao jedan od osnovnih alata za borbu za bolju dostupnost terapiji. Tokom ova tri dana učesnici su pod vođstvom dugogodišnjih trenera i aktivista iz oblasti HIV-a, imali prilike da nauče imena, klasifikaciju i neželjena dejstva postojećih lekova, da čuju o novim otkrićima vezanim za antiretrovirusne lekove, zatim kako pružiti odgovarajuću podršku osobama koje počinju da koriste ARV terapiju, kako pomoći ljudima da ostanu dosledni terapiji, koji su sistemi zagovaranja koji se ovde mogu koristiti, kao i o PEP-u (post-ekspozicionoj profilaksi), PrEP-u (pre-ekspozicionoj profilaksi) i TasP-u (Terapija kao prevencija).

Pored intenzivnog programa obuke, učesnici su imali prilike da predstave situacije u svojim zemljama i o njima prodiskutuju i razmene iskustva sa kolegama.

Ispred Srbije su na treningu učestvovali članovi Q-kluba Aleksandar Ivanović i Rade Kuzmanović.

 

 

Dobrovoljno i poverljivo savetovanje testiranje na HIV

testiranje-2.jpg
15.05.2014

Q-klub sprovodi dobrovoljna i poverljiva savetovanja testiranja na HIV u saradnji sa organizacijom Duga iz Šapca, a u okviru projekta Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za GMT (gej, muškarci koji imaju seks sa muškarcima i trans*) populacije, podržanog od strane amfAR fondacije. Do sada su organizovana noćna testiranja ispred gej klubova, outreach akcije i testiranja na terenu kao i zakazana testiranja sa korisnicima i u prostorijama Q-kluba. Do sada su kroz naš program savetovanja i testiranja prošlo 124 osobe, a testiranja su takođe često praćena programom prigodnih radionica na temu očuvanja negativnog HIV statusa.

Nastavićemo program testiranja i nadalje tokom maja i juna. Za sve informacije o testiranju se možete obratiti Q-klubu i centru za podršku GMT osobama putem telefona 063 510 754

 

 

INICIJATIVA za Postekspozicionu profilaksu

PEP.jpg
14.04.2014

Udruženje za afirmaciju pozitivnog života Q-klub je pokrenulo Inicijativu za omogućavanje dostupnosti post ekspozicione profilakse u Republici Srbiji.

Post ekspoziciona profilaksa (PEP) je preventivna mera koja nedostaje u Srbiji, a predstavlja korišćenje antiretrovirusnih lekova kojima se sprečava HIV (ili HBV i HCV) infekcija nakon što je osoba bila izložena virusu, bilo u okviru nepredviđene situacije (ubod na potencijalno inficiranu iglu, posekotina-povreda u kontaktu sa infektivnim materijalom, pucanje kondoma u toku odnosa sa HIV pozitivnom osobom, itd.)

PEP je preventivna mera koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, i ona treba da bude deo nacionalnih programa na očuvanju javnog zdravlja. PEP ne može biti zamena za primarnu prevenciju (kondomi, deljenje informacija, itd), ali bi njena primena mogla da podstakne osnovno preventivno ponašanje.

Iako je stručna javnost je postigla nepodeljenu saglasnost o delotvornosti PEP-a i osnovnih uslova za njenu primenu, u zdravstvenom sistemu Republike Srbije nije regulisana upotreba post ekspozicione profilakse za sprečavanje HIV, HBV i HCV infekcije. Dosadašnja praksa je pokazala da za ovim vidom prevencije postoji potreba, a da se sa ovim slučajevima postupalo neformalno i sporadično.

Q-klub u okviru ove inicijative predlaže izmenu Pravilnika o imunizaciji i načina zaštite lekovima i propisa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji regulišu izdavanje lekova tako da lekari mogu prepisati PEP (terapiju) na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja kada su za to ispunjeni uslovi. Q-klub takođe predlaže i dodatnu meru usvajanja odgovarajućeg vodiča za primenu PEP-a kao smernicu za pomoć lekarima prilikom donošenja odluke da ponude i prepišu PEP.

U okviru ove inicijative, Q-klub se obratio svim relevantnim zainteresovanim stranama – prvenstveno donosiocima odluka: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije i Nacionalna komisija za HIV i tuberkulozu, kao najodgovornijima za ovu oblast.

Q-klub se obratio i partnerskim organizacijama osoba koje žive sa HIV-om, organizacijama civilnog društva i relevantnim udruženjima sa pozivom za priključenje inicijativi i podršku. 

Za više informacija i za podršku ovoj inicijativi možete nam se javiti na office@q-club.org.rs

Saopštenje u PDF formatu možete preuzeti ovde.

 

 

Izašao peti broj HTB-a

Pages from HTB 2014_01.jpg
12.03.2014

Predstavljamo vam novi broj HTB-a, prvi u novoj godini.

U njemu su sabrani najvažniji podaci o razvoju novih lekova koji su plod istraživačkih napora, kao i tri potpuno nove antiretrovirusne komponente odobrene za korišćenje u Evropskoj uniji.  Dobre vesti dolaze i iz Srbije, gde je proširena lista lekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog osiguranja.

Sa druge strane, pred nama je izazov povlačenja Globalnog fonda iz zemalja regiona i potrebno je puno posvećenosti za nastavak mnogih značajnih programa u odgovoru na HIV. U fokusu ovog broja su nam i izveštaj 14. EACS konferencije kao i njihova najnovija verzija kliničkih vodiča.

Nadamo se da ćete uživati i u kritici filma Dallas Buyers Club kao i u drugim člancima koje možete pogledati na sajtu www.hiv-bilten.info

 

Sastanak JUSTRI-a u Atini

20140131_112639.jpg
03.02.2014

Dvodnevna JUSTRI sastanak u Atini održan 31. januara, okupio je one koji su radili u organizacijama na unapređenju kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om i viralnim hepatitisima u regionu Jugoistočne Evrope (Srbija, Makedonija, Hrvatska i Turska), Bliskog istoka i Severne Afrike (Alžir, Egipat, Irak, Izrael, Maroko Tunis). Cilj sastanka je izrada plana za naredne 3 godine JUSTRI programa radi proširenja njegovih aktivnosti. Predanim radom svih učesnika, ponuđeni su niz mogućnosti za aktivnosti koje bi pomogli pacijentima  unapređenjem uslova dijagnostike i lečenja. Učesnici su mogli da saznaju više o situaciji u pojedinim zemljama ovih regiona i da razmene iskustva dobre prakse. Pored HIV-a, bilo je predstavnika lekara koji se bave virusnim hepatitisima kao i oni koji se bave problemom tuberkuloze.

Ispred Srbije učestvovali su dr Gordana Dragović, Ivana Bogdanović, kao i Nada Mićić i Nenad Petković iz Q-kluba
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR