Vesti

Evropska nedelja testiranja na HIV i HCV u Srbiju 2016.

Logo Latin (300 x 278).jpg
08.11.2016

Udruženje Q-klub će uz podršku privatnih kompanija sprovesti aktivnost Evropske nedelja testiranja na HIV i HCV u period od 18.do 25. 11. 2016. Testiranja će mo raditi partnerski sa Institutom Dr.Milan Jovanovic Batut, Zavodom za zdravstenu zaštitu studenata Beograd (ZZZZSBG), i organizacijom civilnog društva Duga. Nedelja testiranja na HIV i HCV ima za cilj informisanje i podizanje svesti opšte javnosti o problemu HIV-a i HCV-a, uvećanju pristupa dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i pravovremenog utvrđivanja statusa HIV-a i HCV-a. Kroz pravovremeno testiranje postignucemo smanjenje nenamernoga prenosa, otpočinjanje rane dijagnostike i lečenja HIV-a i HCV-a. Jedan od podciljeva akcije je da vrši osnaživanje osoba u povećanom riziku od HIV-a da zahtevaju od nadležnih vladinih institucija veću dostupnost testiranja ,konstatno uvodjenje novih terapijskih antiretrovirusnih lekova /opcija radi uspešnijeg lečenjai kvalitetnijeg života sa HIV-om i HCV-om, kao i smanjenja smrtnosti od HIV i HCV infekcije. Pristup testiranju je dobrovoljan , poverljiv i besplatan. Omogućeno je za sve stanovnike bez obzira da li poseduju zdravstveno i socijalno osiguranje. Detaljnije informacije biće obljavljenje u narednim vestimama na stnicama udruženja http://www.q-club.org.rs/sr/view/vesti?page=7 i facebuk strani https://www.facebook.com/QClubBelgrade

 

Trening za izradu "Nacrta kaskade lečenja"

rsz_14522862_554991994696576_7065166800281421253_n (1).jpg
09.10.2016

 Predstavnici udruženja Q-klub su učestvovali na edukativnoj radionici za izradu "Nacrta kaskade lečenja ". Radionica je održana  na Tari  u organizaciji udruženja AAA iz Banja Luke  u periodu od  7- 9 10 2016.

 

Obuka „HIV infekcija i starenje“ za zdravstvene radnike

ke-za-zdravstvene-radnike.jpg
21.09.2016

Udruženje Q-klub je organizovalo obuku „HIV infekcija i starenje“ koja je bila namenjena zdravstvenim radnicima i serifikovana kroz program Kontinualne Edukacije zdravstvenih radnika. Obuka je bila održana u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u prostorijama kancelarije za HIV i AIDS.

Ciljevi obuke su bili da se doprinese upoznavanju zdravstvenihradnika , prvenstveno lekara i specijalista, sa karakteristikama HIV infekcije u kontekstu starenja osoba koje žive sa HIV-om, zatim prepoznavanje potrebe za  kontinuiranim  razvijanjem  znanja i veština u zbrinjavanju problema  osoba koje žive sa HIV-om i na kraju da se doprinese poboljšanju kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om. Na obuci je učestvovalo ukupno 27 zdravstvenih radnika iz cele Srbije.

Među predavanjima na ovoj edukaciji su bila predavanje profesora doktora Đorđa Jevtovića, na temu Senilijuma i HIV-a, tokom kojeg su polaznici imali prilike da se upoznaju sa zdravstvenim problemima sa kojima se susreću osobe koje žive i stare sa HIV-om u Srbiji. Zatim je usledilo predavanje doktorke Bogdanke Čabak, koja je govorila o pravima pacijenata, realnim strahovima pacijenata koji žive sa HIV-om kada se za zdravstvene usluge van infektivnih klinika. Potom su tokom predavanja gospođe Nade Mićić iz Q-kluba koje je polaznici imali prilike da vide perspektivu nekoga ko dugo godina radi sa osobama koje žive sa HIV-om kao vršnjački savetnik i koje je polaznicima približilo perspektivu pacijenata. Obuku je završilo predavnje dr Gordane Dragović-Lukić tokom kojeg su polaznici imali prilike da se upoznaju sa složenom problematikom interakcije lekova, koja je specifična za pacijente koji su na ARV terapiji i uz nju usled starenja uzimaju dodatne terapije.

Obuka je bila održana u okviru projekta "HIV i starenje" podržanom od strane Gilead Sciences.

 

Obuka “HIV i starenje” za socijalne radnike

obuka-za-socijalne-radnike.jpg
15.09.2016

Udruženje građana je organizovalo obuku „HIV i starenje“ za radnike u centrima za socijalni rad. Obuka je bila održana 14. septembra 2016. godine u Privrednoj komori grada Beograda.

Cilj ove obuke je bio da se doprinese upoznavanju zaposlenih u centrima za socijalni rad i drugim institucijama socijalne zaštite sa adekvatnom terminologijom vezanom za bolest i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, sticanje savremenih znanja o bolesti sa ciljem da ih adekvatno primene u svakodnevnom radu i edukuju same korisnike, njihove porodice i ostale zainteresovane o ovoj bolesti, upoznavanje se sa međunarodnim konvencijama i domaćim zakonskim propisima vezanim za ovu bolest (kako bi ih adekvatno primenili u svakodnevnom radu i edukovali same korisnike o njima), upoznavanje se sa organizacijama koje pružaju podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Na obuci je učestvovalo 23 radnica iz centara za socijalni rad, gde je najveći broj učesnica bio iz odeljenja Centra za socijalni rad iz Beograda.

Trening je sdaržao niz predavanja koja su se ticala problematike osoba koje žive i stare sa HIV-om a vezane su za socijalnu podršku i pomoć. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa medicinskim aspektom HIV infekcije i najnovijim dostignućima u tretmanu infekcije; zatim da HIV infekciju pogledaju iz perspektive osobe koja živi sa HIV-om i koja dugi niz godina radi sa drugim osobama koje žive sa HIV-om, i na kraju da se upoznaju sa pravnim okvirom i uticajem pravnog okvira na socijalni rad, i na socijalni pristup osobama koje žive sa HIV-om.

Obuka je bila održana u okviru projekta "HIV i starenje" podržanom od strane Gilead Sciences.

 

Konferencija AIDS 2016

aids2016.jpg
28.07.2016

U Durbanu, Južna Afrika, od 18. do 22. jula 2016. godine, održana je 21. Međunarodna AIDS konferencija (AIDS 2016). Ova najveća svetska smotra AIDS razvoja i aktivizma održana je po drugi put u ovom južnoafričkom gradu (prethodno 2000. godine). Na otvaranju konferencije učesnike je pozdravio unuk Nelsona Mandele i Charliz Theron koja je svojom izjavom da je glavni uzrok ne rešavanja problema AIDS-a taj što svet i dalje neke ljude tretira drugačije od drugih pobrala aplauze prisutnih. Pored njih, od poznatih ličnosti na konferenciji su se pojavili i Elton John i britatnski princ Harry.

U sklopu konferencije obrađeno je puno značajnih tema. Prvi dan je bio posvećen adolescentnim devojkama i mladim ženama na sesiji pod nazivom“What a Girl Wants” u borbi za postizanje ženskog zdravlja i osnaženje djevojaka i žena da ostanu bezbedne od HIV-a, posebno u afričkim zemljama.

Jedan od najvažnijih ohrabrujućih elemenata AIDS-a 2016 je snaga istraživanjao napretku u prevenciji HIV-a koje je ovde predstavljeno. Dolazećipredsednik IAS-a Linda - Gejl Beker nazvala je AIDS 2016 "zorom globalne PreP ere" i ohrabrila delegate da pretvore nauku u praksu za ljude koji su u riziku od infekcije HIV-om , a posebno ključne populacije.Ključne populacije, naročito seksualne radnice, muškarci koji imaju seks sa muškarcima i osobe koje injektiraju drogu, bili su takođe visoko na dnevnom redu naučnih i i aktivističkih sesija na konferenciji, zajedno sa aktivizmom civilnog društva na marginama konferencije koji su tražili priznavanje njihovih ljudskih prava.

Kriinalizacija HIV-a, ali svi oni zakoni koji štetno utiču na odgovor na HIV, koji kriminalizuju homoseksualnost, kažnjavaju seksualne radnice, korisnike droga i ljude koji žive sa HIV-om, bili su zatupljeni na više sesija tokom konferecije i osuđeni od strane zdravstvenih radnika i aktivista.

Finansiranje programa u odgovoru na HIV prepoznato je kao najveći problem današnjice. Nedostatak sredstva, u dobu kada imamo alate i ljudske kapaciteta, može predstavljati najveću prepreku da uspešno odgovormo na HIV epidemiju i ostvarimo zacrtane ciljeve 90:90:90 do 2020.

Možda najveću pažnju na konferenciji zaslužuje Global vilage, mesto okupljanja aktivista i nevladinih organizacija na konferenciji, gde su imali priliku za povezivanje i prikazivanje svojih projekta i ideja. Evropski programi bilu su zastupljeni u okviru European Networking Zone, u sklopu koje su predstavljene i aktivnosti u zemljama sa niskom HIV prevalencijom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP) uključujući i Srbiju.

Delegat Q-klub-a na konferenciji bio je Nenad Petković.


 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR