Vesti

Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti

26.03.2015

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je dala Preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti, koja je namenjena Ministarstvu zdravlja Republike Srbije. Ova preporuka obuhvata sve zdravstvene institucije pod ingerencijom Ministarstva zdravlja i odnosi se na proceduru upisivanja HIV statusa na zdravstvena dokumenta u zdravstvenim institucijama.

Preporuka mera je posledica istraživanja kao i zabeleženih slučajeva diskriminacije u kojima je HIV status pojedinih osoba bio dodatno, a nepropisno, istaknut na zdravstvenim dokumentima. Na taj način se dodatno doprinosi stigmatizaciji osoba koje žive sa HIV-om, a prema kojima već postoji izražena socijalna distanca.

Preporuku mera u celosti, kao i obrazloženje možete pročitati ovde.

 

 
 

Pregovaračko poglavlje 28 – skup u Palati Srbija

28.jpg
02.03.2015

U organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, u Palati Srbija, 2. marta 2015. godine, održan je skup predstavnika udruženja građana koja su zainteresovana za učešće u pregovaračkom procesu o pristupanju Evropskoj uniji u okviru poglavlja 28. Poglavlje 28 odnosi se na zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja. Skup su otvorili Ivana Ćirković - direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Vesna Kovač – državna skeretarka u Ministartvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koja je inače koordintor pregovoranja u okviru poglavlja 28, i Predrag Sazdanović – pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja. Najveću pažnju prisutnih predstavnika udruženja izazvalo je obraćanje g-dina Sazdanovića kome je bilo upućeno i najviše pitanja, međutim, pomoćnik ministra nije imao vremena da dovoljno vremena da u potpunosti odgovori.

U drugom delu skupa Dalibor Matić iz Ministrava vanjskih poslova Hrvatske preostavio je isustva Hrvatske u procesu pregovaranja i izazove sa kojima su se oni suočavali u okviru ovog poglavlja, pre svega iz aspekta zaštite potrošača. Proces pregovaranja je svakako veoma značajan i predstavlja dobru priliku da se sistem zaštite zdravlja unapredi uz konstruktivnu ulogu civilnog društva. Međutim, uz sve pohvale Kancelariji na trudu da organizuje ovaj skup, utisak je da bi predstavnici vlasti morali biti još mnogo otvoreniji za predloge i probleme civilnog društva kako bi došlo do pravog napretka i očekivane društvene promene.

Skupu je ispred udruženja Q-klub prisustvovao Nenad Petković.

 

Sastanak RFZO i udruženja pacijenata

rfzo.jpg
26.02.2015

Na poziv nove direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, dr Verice Lazić, u Fondu je, 26. februara 2015. godine, održan sastanak između predstavnika udruženja pacijenata i direktorke Fonda. Cilj sastanka bio je upoznavanje i inicijalno predstavljanje problema sa kojima se pacijenti i njihova  udruženja susreću. Sastanku je prisustvovalo preko 30 predstavnika različitih udruženja, a sa strane RFZO-a prisustvovale su, pored direktorke Lazić, Sanja Mirosavljević i Aleksandra Gazivoda koje su zadužene za saradnju sa pacijentima.

U uvodnom govoru direktorka Lazić istakla je da je njeno opredeljenje da unapredi odnose i saradnju sa udruženjima pacijenata, što je naišlo na dobar prijem kod druge strane. Konstatovano je da je ovo dobra inicijativa ali da bi za produktivniji rad bilo potrebno organizovati tematske sastanke na kojima bi se razmatrala moguće rešenja za konkretne probleme i na koje bi došla udruženja koje imaju slične potrebe. RFZO je preuzeo obavezu da u skorom narednom periodu organizuje ove sastanke.

Ispred udruženja Q-klub satanku je prisustvovao Nenad Petković.

 

Manifest o prevenciji HIV-a: PrEP nam treba odmah!

prep1.jpg
28.02.2015

OTVORENO PISMO ORGANIZACIJA HIV I LGBT ZAJEDNICA U EVROPI I DRUGIH ZABRINUTIH EVROPLJANA FARMACEUTSKOJ IDUSTRIJI I EVROPSKIM I NACIONALNIM INSTITUCIJAMA.

Tokom prethodnih godina se povela  žučna debata o ulozi antiretrovirusnih lekova (ARV) u strategijama za prevenciju HIV-a. Jedna od važnih uloga je njihovo korišćenje u vidu preekspozicione profilakse (PrEP), što znači da se neki od ARV lekova koriste za smanjenje rizika od infekcije kod HIV negativnih ljudi koji budu u nekom riziku od HIV-a. Američka agencija za bezbednost hrane i lekova (FDA) je 2012. godine odobrila korišćenje kombinacije tenofovira i embitricitabina (Truvada(R)) kao PrEP-a. U Evropi ova kombinacija nije dostupna kao prevencija, osim za ljude koji su uključeni u naučna istraživanja.
Nedavno su dva velika evropska naučna istraživanja – PROUD, sprovedeno u Engleskoj i IPERGAY, sprovedeno u Francuskoj, objavila rezultate prema kojima je efektivnost PrEP-a za HIV izuzetno visoka.

Iako se za PeEP vezuju kompleksna pitanja, kao što su: Kako će se određivati kome je PrEP potreban? Kako će se izdavati? Ko će plaćati za PrEP? sa njima je moguće izaći na kraj i treba preduzeti korake da PrEP postane dostupan.

Ovim otvorenim pismom organizacije HIV i LGBT zajednica  u Evropi pozivaju javne zdravstvene institucije i farmaceutske kompanije da pomognu poboljšanje prevencije HIV-a, seksualno i reproduktivno zdravlje gej muškaraca i drugih muškaraca koji imaju seks sa muškarcima i koji su u riziku od HIV-a.

Kao organizacije koje predstavljaju zajednice u Evropi, skreću pažnju na sledeća pitanja:

 • Broj novoinficiranih HIV-om u Evropi je u konstantnom porastu, naročito među ključnim populacijama (muškarci koji imaju seks sa muškarcima, zatvorenicima, osobama koje injektirajući koriste droge, seksualnim radnicama i radnicima, transrodnim osobama i migrantima, između ostalih).
 • Moramo da poboljšamo alate i strategije za prevenciju HIV-a za ključne populacije koje su u riziku od dobijanja HIV-a.
 • Moramo da imamo dodatne alate za prevenciju, te da razvijemo strategije kako da ih koristimo u kombinaciji sa postojećima. Jedino ćemo tako uspeti da okončamo pandemiju HIV-a.
 • Efektivnost PrEP-a je dokazana u vrlo kvalitetnim naučnim istraživanjjima u Evropi i ona su pokazala da PrEP drastično smanjuje rizik od prenosa HIV-a
 • PrEP je u Evropi potreban odmah i zahtevamo da postane dostupan. PROUD i IPERGAY studije, kao i druge studije sprovedene u zajednici pokazuju da postoji potreba za PrEP-om kod ljudi koji su u povišenom riziku od HIV-a.
 • PrEP se već neformalno koriti u određenim situacijama. Kada se na taj način koristi, nema odgovarajućeg medicinskog nadzora. Za pripadnike ključnih populacija je neophodno da mogu da odluče hoće li koristiti PrEP i omogućiti im da to korišćenje PrEP-a bude bezbedno.

Pozivamo sve ključne aktere da PrEP učine dostupnim i pristupačnim u Evropi:

 • Zahtevamo od Gileada, proizvođača Truvade(R) da odmah registruje ovaj lek za indikaciju u vidu PrEP-a kod Evropske agencije za lekove (EMA).
 • Zahtevamo od Evropske agencije za lekove da prokrči put kroz zakonsku regulativu kako bi PrEP bio dostupan.
 • Zahtevamo od farmaceutskih kompanija da rade na nezavisnim istraživanjima koja bi otvorila nove mehanizme korišćenja PrEP-a kao dela preventivnih programa. PrEP mora biti efektivan, bezbedan i lak za korišćenje.
 • Zahtevamo od Evropskog centra da kontrolu bolesti i zaraza (ECDC) da sazove radnu grupu koja bi razvila evropski vodič za PrEP. Ovu grupu bi trebalo da čine predstavnici civilnog društva i zdravstvenih institucija. Ovaj vodič bi trebalo da propiše:
  • kada je PrEP najefektivniji
  • dostupnost PrEP-a širom Evrope
  • protokol za praćenje korišćenja PrEP-a.
 • Zahtevamo od vlada u Evropi da razmotre načine za refundacije PrEP-a za one kojima je potreban.
 • Zahtevamo da PrEP bude integrisan u širu i holističku strategiju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, u kojoj bi takođe trebalo da se nađu savetovanje, testiranje, terapija i vakcinacija protiv SPI, nabavljanje kondoma i lubrikanata, postekspoziciona profilaksa i grupe samopomoći. Ni jedan od ovih preventivnih metoda ne predstavlja konkurenciju bilo kom od drugih metoda.

Q-klub je jedan od potpisnika ovog dokumenta. Tekst celokupnog manifesta na engleskom možete pogledati ovde.
 

 

HIV organizacije apeluju za nastavak izvođenja D:A:D studije

DAD_logo.jpg
25.02.2015

Više od 150 organizacija potpisnika je pružilo jaku podršku nastavku D:A:D studije.

Budući da se lekovi protiv HIV-a koriste u kombinacijama sa drugim lekovima, pošteno je da kompanije koje proizvode i prodaju ove lekove sarađuju na ovoj studiji koja proučava dugoročnu bezbednost korišćenja anti-HIV lekova.

Apelujemo na kompanije: AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Gilead Sciences, Janssen, Merck Sharpe Dohme i ViiV da nastave sa finansiranjem ove studije.

Finansiranje bi takođe moralo da omogući uključivanje novih pacijenata u D:A:D bazu podataka za period od narednih pet godina, budući da će mnogi početi sa terapijom koristeći novije lekove protiv HIV-a.

D:A:D studija je predstavljala izvanrednu saradnju više od 15 godina

Od 1999 u studiji su učestvovali

 • Američka i evropska agencija za bezbednost lekova (FDA i EMA)
 • Farmaceutske kompanije koje proizvode lekove protiv HIV-a
 • Nezavisni naučnici i istraživači
 • Predstavnici HIV zajednice

Šta je D:A:D studija do sada pokazala?

D:A:D studija je originalno pokrenuta zarad proučavanja efekata lekova na bolesti jetre i srca. Od tada je D:A:D studija odgovorila na mnoga pitanja dugoročne bezbednosti korišćenja lekova, među kojima su:

 • Rizik od retkih neželjenih dejstava pojedinačnih lekova
 • Veza između lekova protiv HIV-a i promene oblika tela
 • Veza između lekova protiv HIV-a i krvni pritisak
 • Dugoročna bezbednost korišćenja lekova protiv HIV-a po jetru
 • Koinfekcija HIV-a i hepatitisa
 • Novi rizik po oboljenja srca specifičan za HIV
 • Uzroci i rizici za smrtni ishod kod HIV pozitivnih ljudi
 • Veza između lekova protiv HIV-a i oboljenja bubrega
 • Veza između HIV-a i raka, pogotovu kancera nespecifičnih za AIDS
 • Veza između lekova protiv HIV-a i dijabetesa
 • Veza između lekova protiv HIV-a i šloga

Zašto je potrebno da se D:A:D nastavi?

D:A:D studija je od kritične važnosti iz sledećih razloga:

Rezultati ove studije ljude motivišu da počnu da koriste anti-HIV terapiju. Studija je nezavisna i daje rezultate iz života (uključuje i ljude koji su generalno manje zastupljeni u studijama, između ostalog i žene)

 • Zato što se sada sa korišćenjem anti-HIV terapije počinje ranije, sa nižim brojem CD4 ćelija.
 • Zato što D:A:D studija može otkriti probleme vezane za bezbednost lekova za koje još uvek ne znamo.
 • D:A:D može da proučava rizike u specifičnim grupama ljudi koji žive sa HIV-om. Na primer prema godinama kada su se inficirali, prema polu, etičkoj pripadnosti, rasi, seksualnoj orijentaciji, korišćenjem zabranjenih droga, prema životnom dobu, naročito kod omladine i kod starijih ljudi.
 • ARV terapija se koristi čitavog života. Zato su potrebne informacije o korišćenju ovih lekova i klasa lekova tokom čitavog života, što uključuje i informacije o podnošenju lekova i klasa lekova kao i informacije o reverzibilnosti toksičnosti kod promene lekova
 • D:A:D može identifikovati probleme vezane za bezbednost korišćenja lekova u kombinaciji sa lekovima ili klasama lekova. Ovo uključuje nove inhibitore integraze (raltegravir, elvitegravir, dolutegravir). Može da proučava nove lekove kao što su etravirin, kobicistat i nove verzije tenofovira (TAF)
 • Potrebno je da znamo više o generičkim lekovima i kombinacijama generičkih i brendovanih lekova
 • Potrebno je da znamo više o dugoročnim interakcijama i bezbednosti dugoročnog korišćenja

Ukoliko se dozvoli da se D:A:D studija okonča neke stvari će biti zauvek izgubljene.

U slučaju javljanja novog problema vezanog za bezbednost korišćenja lekova, neće biti moguće osloniti se na rezultate 16-godišnjeg kontinuiranog istraživanja.

Zato apelujemo na gore navedene kompanije da podrže D:A:D studiju u narednih pet godina. Daljim finansiranjem ove kompanije će pokazati svoju povećenost ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om.

Ovo istraživanje je od ogromne važnosti za milione ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om, a rezultati studije direktno utiču na naše živote.

Nadamo se da ste i vi spremni da podržite D:A:D

Detalje inicijative i spisak organizacija potpisnika možete videti ovde.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR