Vesti

Studijska poseta HIV aktivista Češkoj Republici

Slika-Studijska-poseta-mala.jpg
25.06.2014

Aktivisti u oblasti HIV/AIDS-a iz Srbije bili su u studijskoj poseti Češkoj Republici kako bi se upoznali sa njihovim programima u odgovoru na HIV. Studijsku posetu organizovao je UNDP, a realizovana je u periodu između 16. i 21. juna 2014. godine.

Studijska poseta je obuhvatila posetu raznim programima u Pragu i drugim gradovima, a između ostalog posećeni su  Klinika za HIV/AIDS u centru Bulovka, koja od svog osnivanja, 1986. godine, predstavlja vodeću ustanovu u Českoj Republici koja se bavi pitanjima  HIV/AIDS-a i Dom Svetlosti (Lighthouse). Dom Svetlosti je  otvoren u Avgustu 1999. godine i namenjen je svim ljudima koji su pogodjeni HIV/AIDS-om, kako samim pacijentima, tako i njihovim porodicama i prijateljima. To je najveći nevladin i neprofitni VCT HIV centar za testiranja koji pruža smeštaj i socijalne usluge svim svojim korisnicima. U okviru  delatnosti koje se ovde sprovode velika pažnja se poklanja pitanjima koja se tiču stigme i diskriminacije.

Česka Republika i Srbija imaju slicnu epidemiološku situaciju i obe zemlje imaju neka dobra i neka loša iskustva. U Češkoj Republici ukinuta su VCCT savetovališta što je dovelo do drastičnog pada broja osoba koje se testiraju na HIV. Nevladin sektor je preuzeo rad na testiranju uz povremeno gostovanje mdeicinskih radnika. Nije dovoljno pažnje posvećeno obuci savetnika za VCCT. Ono što je prednost u Českoj Republici svakako je podrška države za rad NVO. Takodje, sistemski je resena edukacija o HIV-u kroz obrazovni sistem (155.000 dece je prošlo kroz program edukacije IGROM PROTIV AIDS-a).

U poseti je bilo 13 aktivista i medicinskih radnika iz Srbije, a predstavnik Q-kluba bio je Nikola Latković.

 

Rana dijagnostika prevenira i zaustavlja širenje HIV-a

113010 Q Club 45.jpg
25.06.2014

Nada Mićić, predsednica uduruženja Q-klub dala je časopisu INOVIA, koji se bavi medicinskim i farmaceutskim temama, intervju o važnosti testiranja i rane dijagnostike HIV infekcije. Ceo intervju možete pročitati prateći link:

Intervju Nada Mićić_INOVIA

 

NeLP - Sastanak o prevazilaženju prepreka za testiranje na HIV

DSCN8644.jpg
10.06.2014

Sastanak o prevazilaženju prepreka za testiranje na HIV, mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a  u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP OOTT) održan je u Sarajevu od 6. do 8. juna 2014. godine. Miting je u ime NeLP-a organizovao Q-klub, a uz podršku organizacije International HIV Partnerships i ViiV Healthcare.

Ovaj sastanak je okupio 15 eksperata i aktivista iz oblasti testiranja na HIV iz 14 zemalja regiona NeLP-a Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske. Glavna tema sastanka su bile upravo postojeće prepreke za testiranje na HIV u regionu, budući da zemlje članice NeLP-a imaju neke od najnižih postotaka testiranja na HIV, tako da je adekvatno identifikovanje najprisutnijih prepreka i adekvatna akcija za njihovo prevazilaženje veoma prioritetno. Učesnici sastanka su upravo to i učinili – nakon identifikovanja najprevalentnijih problema, odredili su odgovarajuće aktivnosti kojima bi se ti problemi rešili, a zatim sastavili akcioni plan za aktivnosti koje će NeLP sprovesti ili podržati tokom 2014. godine. Pomenuti akcioni plan je usko povezan za Evropskom nedeljom testiranja na HIV koja će se ove godine održati od 21. do 28. novembra.

Na ovom sastanku je otpočet rad radne grupe NeLP-a za prevazilaženje prepreka za testiranje na HIV, koja će na delje raditi na identifikaciji prepreka i definisanju rešenja, ali ujedno je inicirano formiranje lokalnih radnih grupa koje će dalje raditi na implementaciji ovih rešenja, gde god je to moguće, na lokalnom i regionalnom nivou.

Snimak koji predstavlja ovaj sastanak možete videti ovde.

 

Inicijativa za dekriminalizaciju HIV-a

HIV-is-not-a-crime2.jpg
26.05.2014

Udruženje za afirmaciju pozitivnog života Q-klub je u okviru zagovaračkih aktivnosti za poboljšanje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV-om preduzeo naredne korake u nastojanju za dekriminalizaciju HIV-a. Q-klub je sastavio predlog za izmenu člana 250 Krivičnog zakonika koji se odnosi na prenošenje infekcije HIV virusom. Naš predlog je da se u sklopu izmena i dopuna Krivičnog zakonika pomenuti član briše ili izmeni na način na koji bi se dekriminalizovalo nenamerno prenošenje HIV infekcije, odnosno ukinule krivične kazne i zamenile nekrivičnim kažnjavanjem.

Sve veći broj dokaza ukazuje da je kriminalizovanje neobjavljivanja HIV statusa, potencijalne izloženosti riziku od prenošenja infekcije, izloženosti i nenamernog prenošenja HIV-a, učinilo više štete nego koristi u smislu uticaja na javno zdravlje i ljudska prava. Bolja alternativa upotrebi krivičnog zakona su mere koje stvaraju okruženje koje omogućava ljudima da traže testiranje, podršku i blagovremeno lečenje, uz mogućnost da bezbedno obelodane svoj HIV status. HIV epidemija je vođena nedijagnostikovanjem HIV infekcije, a ne od strane osoba koje znaju svoj HIV pozitivan status. Ni pravosudni sistem ni mediji  trenutno nisu dobro opremljeni da se nose sa krivičnim procesima vezanim za HIV, a nadležni organi bi trebalo da obezbede adekvatnu obuku u vezi HIV-a za policiju, tužilaštvo, advokate, sudije, porote i medije.

Iako možda postoji ograničena uloga krivičnog prava u retkim slučajevima u kojima ljudi prenose HIV sa zlom namerom, smatramo da je bolje da ljudi koji žive sa HIV-om budu podržani i osnaženi od momenta postavljanja dijagnoze, tako da se čak i retki slučajevi inficiranja mogu sprečiti. Umesto kaznene politike i krivičnopravnog pristupa prevenciji HIV-a, potreban je pristup koji je usredsređen na zajednicu, gde su stručnost i razumevanje HIV pitanja od velike važnosti. Postojeće krivične odredbe koje se odnose specifično na HIV treba ukinuti, u skladu sa preporukom Udruženog programa Ujedinjenih nacija (UNAIDS).

Q-klub je pomenuti predlog poslao na tri ključne adrese u skupštini Srbije:

·         Skupštinskom odboru za zakonska pitanja i zakonodavstvo

·         Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava i

·         Skupštinskom odboru za zdravlje i porodicu.

Sa velikim zadovoljstvom smo propratili da je u okviru sednice Narodne Skupštine Republike Srbije na ovu temu diskutovano upravo kada je bilo reči o zakonima iz pravosuđa. Videti na https://www.youtube.com/watch?v=1AgiPfrTlRc

Podršku za ovu inicijativu je obezbedila amfAR fondacija.

 

 

Regionalni trening – Promovisanje univerzalnog pristupa terapiji

EATG-obuka-2.jpg
19.05.2014

Trodnevni trening – Promovisanje univerzalnog pristupa terapiji – HIV/AIDS terapija, nega, podrška i prevencija u Srednjoj i Južnoj Evropi održan je u Bukureštu, glavnom gradu Rumunije od 15. do 18. maja 2014. godine. Trening je održan u organizaciji EATG-a (European AIDS Treatment Group) i okupio je stručnjake iz oblasti HIV-a, HIV aktiviste, ljude koji žive sa HIV-om i predstavnike civilnog sektora iz zemalja u Regionu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Turske).

Glavna tema treninga je bila pismenost o HIV terapiji – poznavanje ARV terapije kao jedan od osnovnih alata za borbu za bolju dostupnost terapiji. Tokom ova tri dana učesnici su pod vođstvom dugogodišnjih trenera i aktivista iz oblasti HIV-a, imali prilike da nauče imena, klasifikaciju i neželjena dejstva postojećih lekova, da čuju o novim otkrićima vezanim za antiretrovirusne lekove, zatim kako pružiti odgovarajuću podršku osobama koje počinju da koriste ARV terapiju, kako pomoći ljudima da ostanu dosledni terapiji, koji su sistemi zagovaranja koji se ovde mogu koristiti, kao i o PEP-u (post-ekspozicionoj profilaksi), PrEP-u (pre-ekspozicionoj profilaksi) i TasP-u (Terapija kao prevencija).

Pored intenzivnog programa obuke, učesnici su imali prilike da predstave situacije u svojim zemljama i o njima prodiskutuju i razmene iskustva sa kolegama.

Ispred Srbije su na treningu učestvovali članovi Q-kluba Aleksandar Ivanović i Rade Kuzmanović.

 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR