Vesti

Obuka “HIV i starenje” za socijalne radnike

obuka-za-socijalne-radnike.jpg
15.09.2016

Udruženje građana je organizovalo obuku „HIV i starenje“ za radnike u centrima za socijalni rad. Obuka je bila održana 14. septembra 2016. godine u Privrednoj komori grada Beograda.

Cilj ove obuke je bio da se doprinese upoznavanju zaposlenih u centrima za socijalni rad i drugim institucijama socijalne zaštite sa adekvatnom terminologijom vezanom za bolest i osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, sticanje savremenih znanja o bolesti sa ciljem da ih adekvatno primene u svakodnevnom radu i edukuju same korisnike, njihove porodice i ostale zainteresovane o ovoj bolesti, upoznavanje se sa međunarodnim konvencijama i domaćim zakonskim propisima vezanim za ovu bolest (kako bi ih adekvatno primenili u svakodnevnom radu i edukovali same korisnike o njima), upoznavanje se sa organizacijama koje pružaju podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Na obuci je učestvovalo 23 radnica iz centara za socijalni rad, gde je najveći broj učesnica bio iz odeljenja Centra za socijalni rad iz Beograda.

Trening je sdaržao niz predavanja koja su se ticala problematike osoba koje žive i stare sa HIV-om a vezane su za socijalnu podršku i pomoć. Polaznici su imali prilike da se upoznaju sa medicinskim aspektom HIV infekcije i najnovijim dostignućima u tretmanu infekcije; zatim da HIV infekciju pogledaju iz perspektive osobe koja živi sa HIV-om i koja dugi niz godina radi sa drugim osobama koje žive sa HIV-om, i na kraju da se upoznaju sa pravnim okvirom i uticajem pravnog okvira na socijalni rad, i na socijalni pristup osobama koje žive sa HIV-om.

Obuka je bila održana u okviru projekta "HIV i starenje" podržanom od strane Gilead Sciences.

 

Konferencija AIDS 2016

aids2016.jpg
28.07.2016

U Durbanu, Južna Afrika, od 18. do 22. jula 2016. godine, održana je 21. Međunarodna AIDS konferencija (AIDS 2016). Ova najveća svetska smotra AIDS razvoja i aktivizma održana je po drugi put u ovom južnoafričkom gradu (prethodno 2000. godine). Na otvaranju konferencije učesnike je pozdravio unuk Nelsona Mandele i Charliz Theron koja je svojom izjavom da je glavni uzrok ne rešavanja problema AIDS-a taj što svet i dalje neke ljude tretira drugačije od drugih pobrala aplauze prisutnih. Pored njih, od poznatih ličnosti na konferenciji su se pojavili i Elton John i britatnski princ Harry.

U sklopu konferencije obrađeno je puno značajnih tema. Prvi dan je bio posvećen adolescentnim devojkama i mladim ženama na sesiji pod nazivom“What a Girl Wants” u borbi za postizanje ženskog zdravlja i osnaženje djevojaka i žena da ostanu bezbedne od HIV-a, posebno u afričkim zemljama.

Jedan od najvažnijih ohrabrujućih elemenata AIDS-a 2016 je snaga istraživanjao napretku u prevenciji HIV-a koje je ovde predstavljeno. Dolazećipredsednik IAS-a Linda - Gejl Beker nazvala je AIDS 2016 "zorom globalne PreP ere" i ohrabrila delegate da pretvore nauku u praksu za ljude koji su u riziku od infekcije HIV-om , a posebno ključne populacije.Ključne populacije, naročito seksualne radnice, muškarci koji imaju seks sa muškarcima i osobe koje injektiraju drogu, bili su takođe visoko na dnevnom redu naučnih i i aktivističkih sesija na konferenciji, zajedno sa aktivizmom civilnog društva na marginama konferencije koji su tražili priznavanje njihovih ljudskih prava.

Kriinalizacija HIV-a, ali svi oni zakoni koji štetno utiču na odgovor na HIV, koji kriminalizuju homoseksualnost, kažnjavaju seksualne radnice, korisnike droga i ljude koji žive sa HIV-om, bili su zatupljeni na više sesija tokom konferecije i osuđeni od strane zdravstvenih radnika i aktivista.

Finansiranje programa u odgovoru na HIV prepoznato je kao najveći problem današnjice. Nedostatak sredstva, u dobu kada imamo alate i ljudske kapaciteta, može predstavljati najveću prepreku da uspešno odgovormo na HIV epidemiju i ostvarimo zacrtane ciljeve 90:90:90 do 2020.

Možda najveću pažnju na konferenciji zaslužuje Global vilage, mesto okupljanja aktivista i nevladinih organizacija na konferenciji, gde su imali priliku za povezivanje i prikazivanje svojih projekta i ideja. Evropski programi bilu su zastupljeni u okviru European Networking Zone, u sklopu koje su predstavljene i aktivnosti u zemljama sa niskom HIV prevalencijom u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP) uključujući i Srbiju.

Delegat Q-klub-a na konferenciji bio je Nenad Petković.


 

 

Sastanak sa Sekretarijatom za zdravstvo grada Beograda

Slike_Grb_Beograda.gif
31.05.2016

U  prostorijama gradskog Sekretarijata za zdravstvo, 31. maja 2016. godine, održan je sastanak Udruženja građana Q-klub sa dr Dragoslavom Despotovićem, pomoćnikom sekretara za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu i dr Goradanom Belamarić. Povod za  sastanak bilo je pismo Q-klub-a o potrebi saradnje sa lokalnim institucijama i podrška za programe koje organizacija sprovodi. U srdačnom razgovoru predstavnik Q-klub-a je predstavio aktivnosti organizacije i istakao potrebu za uključivanjem lokalnih vlasti u aktivnosti u odgovoru na HIV/AIDS. Domaćini su pozdravili rad udruženja, prepoznali nedostatke i naveli da će razmotriti načine za pomoć udruženju. Dogovoreno je da će gradske službe uzeti u razmatranje podršku HIV/AIDS programima prilikom pravljenja plana rada za narednu godinu, a da će se u toku ove godine rado uključiti u aktivnosti poput obležavanja dana borbe protiv HIV-a ili kampanja za testiranje na HIV. Takođe, razmotriće mogućnosti da obezbede prostorije za dalji rad udruženja.

Q-klub je zadovoljan otvorenošću gradskih vlasti za razgovor i nada se da će se ova saradnja konkretizovati u skoroj budućnosti.

 

Regionalni trening: Unapređenje pristupa terapiji i tretmanu

17.05.2016

Predstavnik Q-kluba je učestvovao na regionalnom treningu Unapređenje pristupa terapiji i tretmanu (eng. Improved Treatment and Care Access – ITACA), koji je bio održan u periodu od 12. do 15. maja 2016. godine u Varšavi u Poljskoj. Trening je bio održan u organizaciji Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP) i Evropske Grupe za AIDS Tretman (EATG).

Glavna tema treninga bile su Kaskade za tretman HIV infekcije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i uključenje civilne zajednice u formiranju i korišćenju ovog vrlo važnog alata. Terapijske kaskade su bile predstavljene u kontekstu univerzalnog pristupa terapiji i tretmanu i međunarodnih ciljeva 90-90-90, zacrtanih od strane Ujedinjenih Nacija do 2020. godine. Veliki akcenat je bio stavljen na važnost podataka potkrepljenih dokazima, budući da se zbog niske prevalencije HIV-a i AIDS-a podaci nisu uvek ažurni, sistematizovani ili potkrepljeni dokazima. Tokom treninga je predstavljeno neko primera kaskada tretmana HIV-a u svetu, a iz regiona je predstavljen primer razvoja kaskade u Hrvatskoj.

Kao deo obuke bila je organizovana studijska poseta odeljenu za HIV infektivne klinike u Varšavi, koja važi za jednu od klinika u Regionu koja pacijentima koji žive sa HIV-om pruža najsveobuhvatniju negu. Tokom posete je učesnicima obuke predstavljen sistem koji je razvijen na klinici u Varšavi, a koji je organizovan prema modelima nege pacijenata iz SAD.

Nakon posete Infektivnoj klinici, organizovana je studijska poseta udruženju Fondacija za Socijalnu Edukaciju, koja je jedna od vodećih organizacija civilnog sektora u Poljskoj. Tokom ove posete učesnicima obuke predstavljeni su trenutna epidemiološka slika vezana za HIV u Poljskoj, barijere sa kojim se susreću ljudi koji rade u odgovoru na HIV u Poljskoj, kao i sama organizacija Fondacija za Socijalnu Edukaciju.
Ovaj trening je kod učesnika izazvao veliko interesovanje, pa su tokom treninga već stvorene neke ideje za nacionalne i međunarodne aktivnosti za razvoj terapijskih kaskada u regionu. 

 

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti

hiv-and-your-boddy.jpg
17.05.2016

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti - Internacionalni Trening Dan, održan u Beču u periodu od 12-13. maja 2016. godine, imao je za cilj da okupi na jednom mestu iskusne infektologe i specijaliste, medicinske radnike kao i PLHIV aktiviste iz brojnih evropskih i svetskih organizacija.

Ovaj trening skup prevashodno je namenjen da ohrabri/podrži PLHIV pojedince/zajednicu edukujući ih kako da očuvaju celokupno zdravlje (kroz seriju radionica i uzajamnih diskusija); da poboljša razumevanje znakova i pojave simptoma ozbiljnih ko-morbiditeta, načine na koji se oni mogu bolje tretirati i/ili prevenirati; kako poboljšati odnos između „pacijenata“ i „lekara“; kao i da pruži dodatne, novije informacije i smernice o održavanju celokupnog zdravlja tokom starenja sa HIV-om.

Jedan od glavnih fokusa predavanja lekara bilo je – očuvanje i razumevanje dugoročnog stanja starenja sa HIV-om, kod pacijenata nakon supresije virusa u krvi (odnosno dosezanja nivoa nedetektibilnosti) i kako prevenirati određene ozbiljnije komplikacije usled pojave ko-morbiditeta ili ko-infekcija.

Nekoliko ključnih aspekta o komplikacijama koje se mogu javiti sa HIV-om tokom starenja, predstavljeno je kroz seriju predavanja, diskusija i radionica. Prvi aspekat odnosio se na kardiovaskularne bolesti i rizike za pojavu ko-morbiditeta. O njima je govorio Profesor Neil Poulter, epidemiolog i kardiolog sa Imperial Koledža u Londonu; Drugi aspekat odnosio se na koštane i bubrežne bolesti kao potencijalne rizike za dobijanje ko-morbiditeta. O ovoj problematici govorili su nefrolog Angar Rieke, sa Klinike Kemperhof Koblenz (Nemačka) i Profesor infektolog Giovanni Guaraldi, sa Univerziteta u Modeni i Reggio Emilia (Italija).

Takođe, izdvojili bismo izuzetno značajna predavanja profesorke Valerie Poucher-Martinez, sa Instituta za Infektivne bolesti, Pitiè-Salpêtriére u Parizu, o koinfekcijama Hepatitisom C i predavanje Profesora Jean-Philippe Spanoa, sa odeljenja za onkologiju u Pitiè-Salpêtriére bolnice u Parizu, o rizicima i pojavama nespecifičnih analnih i drugih kancera kod osoba koje imaju dobar nivo CD4 ćelija i nedetektibilan nivo virusa u krvi.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR