Vesti

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti

hiv-and-your-boddy.jpg
17.05.2016

HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti - Internacionalni Trening Dan, održan u Beču u periodu od 12-13. maja 2016. godine, imao je za cilj da okupi na jednom mestu iskusne infektologe i specijaliste, medicinske radnike kao i PLHIV aktiviste iz brojnih evropskih i svetskih organizacija.

Ovaj trening skup prevashodno je namenjen da ohrabri/podrži PLHIV pojedince/zajednicu edukujući ih kako da očuvaju celokupno zdravlje (kroz seriju radionica i uzajamnih diskusija); da poboljša razumevanje znakova i pojave simptoma ozbiljnih ko-morbiditeta, načine na koji se oni mogu bolje tretirati i/ili prevenirati; kako poboljšati odnos između „pacijenata“ i „lekara“; kao i da pruži dodatne, novije informacije i smernice o održavanju celokupnog zdravlja tokom starenja sa HIV-om.

Jedan od glavnih fokusa predavanja lekara bilo je – očuvanje i razumevanje dugoročnog stanja starenja sa HIV-om, kod pacijenata nakon supresije virusa u krvi (odnosno dosezanja nivoa nedetektibilnosti) i kako prevenirati određene ozbiljnije komplikacije usled pojave ko-morbiditeta ili ko-infekcija.

Nekoliko ključnih aspekta o komplikacijama koje se mogu javiti sa HIV-om tokom starenja, predstavljeno je kroz seriju predavanja, diskusija i radionica. Prvi aspekat odnosio se na kardiovaskularne bolesti i rizike za pojavu ko-morbiditeta. O njima je govorio Profesor Neil Poulter, epidemiolog i kardiolog sa Imperial Koledža u Londonu; Drugi aspekat odnosio se na koštane i bubrežne bolesti kao potencijalne rizike za dobijanje ko-morbiditeta. O ovoj problematici govorili su nefrolog Angar Rieke, sa Klinike Kemperhof Koblenz (Nemačka) i Profesor infektolog Giovanni Guaraldi, sa Univerziteta u Modeni i Reggio Emilia (Italija).

Takođe, izdvojili bismo izuzetno značajna predavanja profesorke Valerie Poucher-Martinez, sa Instituta za Infektivne bolesti, Pitiè-Salpêtriére u Parizu, o koinfekcijama Hepatitisom C i predavanje Profesora Jean-Philippe Spanoa, sa odeljenja za onkologiju u Pitiè-Salpêtriére bolnice u Parizu, o rizicima i pojavama nespecifičnih analnih i drugih kancera kod osoba koje imaju dobar nivo CD4 ćelija i nedetektibilan nivo virusa u krvi.
 

 

Obeležavanje Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a

C360_2016-05-15-20-43-33-508.png
16.05.2016

Udruženje građana Q-klub je učestvovao u manifestaciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a 2016. godine u Beogradu (International AIDS Candlelight Memorial Day). Ovaj dan je u Srbiji gradu bio obeležen po trinaesti put, 15. maja, akcijom u zajednici pod sloganom “Uključi, nauči, osnaži”.

U Beogradu je akcija održana na Akademskom platou, gde je grupa organizacija koje rade na odgovoru na HIV u zajednici, održala akciju komemorativnog paljenja sveća u obliku crvene trake – simbola odgovora na HIV, puštanja 150 crvenih balona sa porukama podrške u nebo, besplatno, dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranje na HIV, razgovora sa građanima i deljenja informativno edukativnog materijala.

U akciji su učestvovali: USOP, Udruženje građana Više od pomoći, Udruženje građana Žena plus, Udruženje građana AS centar, Asocijacija Duga, Udruženje građana Q-klub, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd.

Manifestacija u Srbiji je bila deo međunarodne inicijative koja se sprovodi svake godine u trećoj nedelji maja u većini zemalja u svetu još od 1983. godine i u obeležavanju učestvuje mreža ljudi koji aktivno učestvuju u odgovoru na HIV, u znak sećanja na one koji su preminuli od AIDS-a, kako bi se pokazala solidarnost sa ljudima koji žive sa HIV-om, ali i da bi se podigla svest u društvu, smanjila postojeća stigma i diskriminacija i dala nada novim generacijama.

 

Izveštaj o aktivnostima poodom Evropske nedelje testiranja i svetskog AIDS dana

report.png
15.04.2016

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je objavio Izveštaj o realizovanim aktivnostima u okviru obeležavanja treće Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitise B i C, 20-27. novembra, i svetskog AIDS dana, 1. decembra 2015. godine.

Q-klub je učestvovao u realizaciji ovih aktivnosti i bio jedan od motivatora za realizaciju aktivnosti u okviru Evropske nedelje testiranja.

Izveštaj možete pogledati ovde.
 

 

Sastanak „Partnerstva HIV/AIDS organizacija civilnog društva u Evropi“

batut-aae.jpg
13.04.2016

Udruženje građana Q-klub i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa AIDS ACTION EUROPE organizovali su sastanak/diskusiju pod nazivom „Partnerstva HIV/AIDS organizacija civilnog društva širom Evrope – naredni koraci za HIV programe u Srbiji“ koji je održan 12. aprila 2016. godine u Beogradu u prostorijama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Cilj sastanka bio je da se razmotre mogućnosti za međunarodnu saradnju između organizacija civilnog društva koje se sprovode aktivnosti u polju borbe protiv HIV/AIDS-a, posebno imajući u vidu kontekst pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji i potrebu za obezbeđivanjem podrške HIV/AIDS programima u Srbiji nakon povlačenja Globalnog fonda za AIDS, tuberkulozu i malariju.

Sasatanku su prisustvovali članovi upravnog odbora i zaposleni u Aids Action Europe, predstavnici više od 20 organizacija civilnog društava iz Srbije koje se bave HIV/AIDS-om i drugi učesnici poput lekara, epidemiologa i predavnika farmaceutskih kuća. Ukupno više od 40 učesnika što ukazuje na veliko interesovanje koju su ova tema i gosti izazavali, kao i više nego dobru posećenost.

U uvodnom delu sastanka govorili su dr Danijela Simić ispred Instituta za javno zdravlje, koja je predstavila epidemiološku situaciju u Srbiji, Anke Van Dam, predsednik Aids Action Europe, koja je predstavila ovu evropsku mrežu organizacija koje se bave HIV/AIDS-om i programe koje podržava Evropska komisija u ovoj oblasti, kao i Nenad Petković predstavnik Q-kluba i član Upravnog odbora Aids Action Europe, koji je govorio o dosadašnjim aktivnostima organizacija u Srbiji i regionu i potencijalima za buduću saradnju. Nakon uvodnog dela usledila je živa diskusija na kojoj se govorilo o aktuelnim programima i dobrim praksama u Srbiji i evropskim zemljama kada je u pitanju prevencija, testiranje, lečenje i podrška za osobe koje žive sa HIV-om.

Međusobno upoznavanje  i diskusija između predstavnika evropskih i domaćih asocijacija i drugih relevantnih učesnika bila je dobra platforma za razgovor o potencijalno saradnji i pomoći koju domaće oragnizacije mogu očekivati od evropskih mreža, a svakako i od opšteg značaja za unapređenje odgovora na HIV/AIDS  u Srbiji.
 

 

Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?

pva-sistem.png
08.04.2016

Magazin Diplomacy & Commerce u saradnji sa britanskim časopisom Ekonomist je organizovao stručni skup „Koliko smo blizu savremenom lečenju u Srbiji?“. Ovaj stručni skup je održan 8. aprila 2016. godine i tema mu je bila mogućnosti i prednosti usvajanja sistemskog i transparentnog rešenja sa antikorupcijskim mehanizmom za stavljanje lekova na pozitivnu listu – takozvanog „Sistema za pragmatičnu procenu vrednosti – PVA sistema“.

O potrebi za definisanjem kriterijuma za uvođenje lekova na pozitivnu listu i karakteristikama „PVA sistema“ govorili su renomirani domaći i međunarodni stručnjaci, među kojima i profesor sa Harvard Univerziteta, Džon Mekdonou i profesor sa Korvinus Univerziteta, David Danko.

„PVA“ sistem predstavlja jednostavni bodovni sistem za procenu zdravstvenih tehnologija koji obuhvata sve relevantne aspekte procesa odlučivanja, a koji pomaže unapređenju isplativosti lekova uz minimalne izmene u zdravstvenoj regulativi. Ovakav pristup je od naročite važnosti za unapređenje lečenja osoba koje dobijaju dugoročnu i skupu terapiju, među kojima su HIV i Hepatitis C.

Na stručnom skupu je učestvovala predstavnica Q-kluba, Nada Mićić.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR