Vesti

Promocija aktivnosti Q-kluba tokom Evropske nedelje testiranja na HIV 2014

vaucer-jedan.jpg
06.11.2014

Udruženje građana Q-klub, Centar za afirmaciju pozitivnog života, će u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i aktivistima nastaviti sprovođenje aktivnosti tokom druge po redu  pan-evropske akcije „Evropske nedelja testiranja na HIV“

u periodu od 21– 28. novembra 2014 godine.
Q-klub je u saradnji sa međunarodnim partnerima obezbedio brze testove koji će biti korišćeni tokom Evropske nedelja testiranja na HIV.

Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje će se organizovati u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje u beogradskim studentskim domovima u večernjim satima. Takođe terensko testiranje će biti sprovedeno u saradnji Q-kluba i Asocijacije Duga ispred gej klubova u Beogradu.

Testiranje će biti besplatno i svima dostupno.

Detaljnije informacije biće obljavljenje u narednim vestima na internet prezentaciji udruženja Q-klub i na Facebook strani udruženja Q-kluba.

Za predloge aktivnosti u toku Evropske nedelje testiranja javite se na telefon Q-klub-a: 011/407-35-36 svakog radnog dana u periodu od 12 do 16 časova.

 

Najava aktivnosti u Srbiji tokom Evropske nedelje testiranja na HIV 2014

ETW-logo.gif
05.11.2014

Druga po redu pan-evropska akcija „Evropska nedelja testiranja na HIV“ će se održati i ove godine u periodu od 21. do 28. novembra. Cilj Evropske nedelje testiranja na HIV je poziv evropskoj zajednici da se tokom jedne sedmice ujedini zarad povećanja svesti o prednostima ranog otkrivanja HIV infekcije, tako da više ljudi bude svesno svog HIV statusa i da oni kojima je potrebno lečenje HIV/AIDS-a mogu imati pristup terapiji.

Povodom pripreme aktivnosti za ovu nedelju u Institutu za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut održan je prvi nacionalni koordinacioni sastanak. Sastanak je ispred Nacionalne kancelarije za HIV/AIDS vodila Dr Danijela Simić, a prisustvovali su predstavnici vladinih zdravstvenih ustanova i civilnog sektora: Dr Mila Paunić, šefica Centa za prevenciju side i PPI Zavoda za zaštitu zdravlja Studenata Beograd, Katarina Mitić, direktorka HIV projekta Globalnog fonda Ministarstva zdravlja i Rade Kuzmanović predstavnik udruženja građana Q-klub.

Na ovom koordinacionom sastanku je dogovoren okvirni plan akcije za rad sa mladima i grupama u povišenom riziku od HIV-a. Prema planu testiranje će obavljati u studentskim domovima i studentskim organizacijama širom Srbije, na gej žurkama i klubovima i drugim mestima na kojima se okupljaju  grupe koje su u povišenom riziku od HIV-a, tokom Evropske nedelje testiranja u periodu od 21. do 28. novembra. Do sada su se kao zainteresovane za učestvovanje u akciji javile zdravstvene ustanove i organizacije civilnog društva iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Čačka, Bora, Šapca, Subotice i Kraljeva.

Dalje informacije biće objavljivane na sajtu udruženja Q-klub, na Facebook strani udruženja Q-klub, kao i na Facebook strani Evropske nedelje testiranja

 

Poziv za prijavu na trening: Javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite

Q-club-gradjanske.jpg
03.11.2014

Udruženje građana Q-klub i Građanske inicijative organizuju trening/obuku o javnom zastupanju u oblasti zdravstvene zaštite za članove udruženja pacijenta u Srbiji. Trening će se održati od 28. novembra do 30. novembra 2014. godine u Beogradu u prostorijama hotela Srbija.

Cilj treninga je da se doprinese izgradnji civilnog društva, konkretno udruženja pacijenata, za javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite; da osnaži udruženja pacijenata kako bi mogli da stvore partnerstva sa drugim zainteresovanim stranama u cilju unapređenja sistema zdravstvene zaštite kao i da doprinesu aktivnijem uključivanju pacijenata u razvoj politika i standarda koji na njih imaju uticaj. Pored toga, cilj treninga je da obezbedi informacije o zakonskom okviru koji reguliše prava i obaveze pacijenata, te da identifikuje mogućnosti za saradnju i zajedničke akcije.

Pozivamo sve članove udruženje pacijenta u Srbiji, iz bilo koje oblasti, da se prijave za trening. Detalje o treningu možete videti u Pozivu za prijavu koji možete preuzeti ovde. Za prijavu je potrebno poslati popunjeni Prijavni formular koji možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu je potrebno poslati najkasnije do 14. novembra 2014. godine na adresu office@q-club.org.rs.

 

NAPOMENA:
Trening je besplatan za učesnike. Broj učesnika je ograničen na 20 i maksimalno po 2 učesnika ispred jedne organizacije. Odabir prijavljenih organizacija/kandidata će se obaviti na osnovu rodne, geografske i zastupljenosti na osnovu oblasti delovanja, tako da se postigne što ravnomernije prisustvo udruženja pacijenata. Informacije o odabranim organizacijama biće objavljene na sajtu dana 20. novembra 2014. godine a organizacije će biti obaveštene i mejlom.

Za sve učesnike koji dolaze iz mesta van Beograda organizatori će snositi troškove boravka u hotelu 28. i 29 novembra, u jednokrevetnim sobama na bazi polupansiona, kao i putne troškove u visini cene autobuske karte za dolazak i povratak sa treninga.

Za sve učesnike, organizator snosi troškove ručka i osveženja tokom treninga.

 

Poziv na akciju!

poziv-na-akciju.jpg
29.10.2014

Poziv na akciju za Vlade zemalja iz regiona NeLP-a, farmaceutske kompanije, ali i za aktiviste iz oblasti HIV/AIDS-a je bio jedan od najznačajnijih rezultata Regionalnog sastanka Dostupnost HIV terapije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, održanog u Skoplju u Makedoniji od 24 do 27. oktobra 2014. godine.

U pozivu se jasno navode najveći izazovi za adekvatnu dostupnost HIV terapiji, koji uključuju:

  • ograničene i zastarele terapijske opcije, kao i ograničene pedijatrijske terapije;
  • opasni i neprihvatljivi prekidi terapije koji mogu izazvati pojavu rezistentnih formi HIV-a,
  • neadekvatno planiranje budžeta za terapiju i neefikasni mehanizmi finansiranja;
  • nedovoljan broj registrovanih antiretrovirusnih lekova i duge procedure za njihovo uključivanje u sistem nacionalnog zdravstvenog osiguranja;
  • sistemske prepreke za blagovremeno započinjanje sa korišćenjem antiretrovirusne terapije, kao što su nepostojanje zdravstvenog osiguranja za određene pojedince ili grupe.

U pozivu se takođe navode prepoznate aktivnosti svih aktera kako bi se dostupnost HIV terapije poboljšala.

Poziv na akciju na srpskom jeziku možete pogledati ovde.
 

 

Dostupnost HIV terapije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi – Regionalni sastanak

meeting.jpg
29.10.2014

Regionalni sastanak o dostupnosti HIV terapije Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a (NeLP) održan je u Skoplju u Makedoniji od 24. do 27. oktobra 2014. godine.  Sastanak je organizovala organizacija Zajedno jači (Zaedno posilni) iz Skoplja, uz podršku Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, malarije i tuberkuloze.

Na sastanku se okupilo 20 aktivista i eksperata iz 15 zemalja regiona NeLP-a (Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Kipra, Kosova, Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske) kako bi razmotrili postojeće probleme i izazove sa kojima se sureću osobe koje žive sa HIV-om u dostupnosti antiretrovirusnoj terapiji i kako bi definisali adekvatne kratkoročne i dugoročni aktivnosti kojima bi se ti problemi i izazovi prevazišli.

Tokom tri dana rada učesnici su imali prilike da se upoznaju sa situacijama u svim zemljama, bilo u vidu problema i izazova ili dobrih praksi, da razmatraju željenu situaciju vezanu za dostupnost HIV terapije u svim zemljama regiona, kao i da kroz direktan rad, preuzmu na sebe odgovornost za postizanje željene situacije.

Kao jedan od najznačajnijih rezultata ovog sastanka, učesnici su proizveli Poziv na akciju za Vlade zemalja iz regiona NeLP-a, farmaceutske kompanije, ali i za aktiviste iz oblasti HIV/AIDS-a. U pozivu se jasno navode najveći izazovi za adekvatnu dostupnost HIV terapiji, kao i prepoznate aktivnosti svih aktera kako bi se dostupnost HIV terapije poboljšala.

Sastanak su vodili Brajan Tašira (Bryan Taxeira) iz organizacije Change Management & Partnerships, Nenad Petković iz Q-kluba i Andrej Senih iz Zaedno Posilni. Na sastanku je, kao predstavnik Srbije, učestvovao i Rade Kuzmanović iz Q-kluba.

Nakon sastanka bila je organizovana konferencija za štampu, na kojoj su o rezultatima sastanka i pozivu na akciju pred makedonskim medijima govorili Andrej Senih, Nenad Petković i Ben Kolins (Ben Collins).

Snimak konferencije za štampu možete pogledati ovde.  

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR