Vesti

Sastanak međuregionalne saradnje između zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope i zemalja Bliskog istoka

exchange-meet.jpg
18.11.2016

Prvi sastanak međuregionalne saradnje koji je spojio HIV aktiviste iz regiona Centralne i Jugoistočne Evrope i Bliskog istoka održan je od 14. do 16. novembra 2014. godine u Istanbulu u Turskoj. Cilj sastanka je bio jačanje odgovora zajednice na HIV, hepatitis i druga vezana zdravstvena i mentalna stanja kroz međuregionalnu saradnju, umrežavanje i podizanje kapaciteta u zemljama sa niskom prevalencijom HIV-a u Cetnralnoj i Jugoistočnoj Evropi i Bliskom istoku.
Glavne teme sastanka bile su pregled trenutnog stanja u zemljama iz oba regiona i trendove vezane za prenos HIV-a i odgovor na HIV, uz poseban osvrt na dobre prakse i dostignuća; zatim analiza izazova sa kojima se susreću osobe koje žive sa HIV-om i HIV aktivisti, kao i potencijalne oblasti za saradnju među zemljama i među regionima.

Kao četiri ključne oblasti za saradnju prepoznate su:

  • razvoj podrške za osobe koje žive sa HIV-om i kvalitetna zdravstvena nega;
  • razvoj resursa za razvoj usluga i kapaciteta organizacija i odgovora zajednice na HIV;
  • zagovaranje za donošenje i implementaciju zakona koji će zaštititi osobe koje žive sa HIV-om i grupe u riziku od HIV-a i
  • podrška relevantnim i neophodnim istraživanjima iz oblasti odgovora na HIV.

Neki od prvih koraka koji će se u okviru ove međuregionalne saradnje preduzeti biće na podrizanju kapaciteta i osnaživanja zajednice u regionima i pojedinačnim zemljama.

Sastanak je organizovan kroz saradnju organizacija Zaedno Posilni iz Makedonije i Marsa klinike iz Libana, uz podršku organizacije IHP (International HIV Partnerships) i ViiV Healthcare.

Predstavnik Srbije i Q-kluba na sastanku bio je Rade Kuzmanović.

 

Simpozijum „Jedan život. Jedna jetra. Jedan Viread“

viread.jpg
17.11.2014

Simpozijum pod nazivom „Jedan život. Jedna jetra. Jedan Viread“ organizovan od strane Meicopharmacije, ovlašćenog zastupnika kompanije Gilead Sciences održan je u subotu, 15. novembra 2014. godine u Vršcu.

Naše udruženje je bilo gost simpozijuma koji je okupio stručnjake iz oblasti hepatitisa B i HIV-a i kojima su ove bolesti interesna sfera rada. Učesnici su na održanom skupu imali mogućnosti da se detaljnije upoznaju sa Vireadom, ali i da uspostave nove kontakte, razmene iskustva u cilju kvalitetnije pomoći i terapije obolelima od hepatitisa B i HIV-a.

Nakon prezentacija i izloženih atipičnih slučajeva diskusija se razvila u smeru lečenja i primeni odgovarajućeg leka za lečenje hepatitisa B. Jedan od ključnih zajedničkih zaključaka na simpozijumu je bio da bi što pre trebalo uspostaviti nacionalni vodič za lečenje hepatitisa B.

Predstavnik Q-kluba na sastanku je bila Nada Mićić,i tokom simpozijuma je naučila novine o postojećoj kliničkoj praksi i problematici u lečenju hepatitisa B.

 

STEP-UP Akademija

Step-upp.png
10.11.2014

EATG (European AIDS Treatment Group) je Evropska mreža aktivista i aktivnih učesnika u koju je uključeno preko 120 članova iz 45 zemalja Evrope. Više od dvadeset godina od kada je počela sa radom, EATG mreža se razvila u društvenu korisnu mrežu koja je kao takva bazirala svoj rad na odgovornosti prema zajednici, prevenciji HIV/AIDS epidemije u Evropi i poboljšanju života osoba koja sa tom bolešću žive, kao i na programima poboljšanja života osoba koje žive sa Hepatitisom (HCV) i drugih udruženih koinfekcija. Njeni članovi su aktivno uključeni u program prosveđenosti o korišćenju terapije (Treatment literacy) i javnog zastupanja u oblasti zdravstvene zaštite. Takođe, angažovanje za što bolju i kvalitetniju terapiju je jedan od glavnih ciljeva EATG zajednice, na evropskom nivou. Uspešna terapija za HIV je dostupna u zapadnim zemljama Evrope od sredine 1990-tih godina, a time je doprinela drastičnom smanjenju oboljevanja od AIDS-a i smrtnosti usled HIV infekcije. Kvalitet i dostupnost terapije, nega i prevencija u mnogome su unapređeni u zapadnim zemaljama Evrope i sveta, ali još uvek postoje veliki izazovi koji ostavljaju otvorena pitanja. Budžet za terapiju i prevenciiju je smanjen usled ekonomske krize, a ujedno je došlo i do povećanja novoa inficiranih osoba. U istočnoj Evropi i centralnoj Aziji, dostupnost terapije i testiranje je na nižem niovu razvoja nego u određenim pod-saharskim zemljama, gde se beleži povećani intenzitet inficiranja svake godine. Ljudska prava i angažovanost protiv diskriminacije i stigme takođe su jedni od glavnih barijera i izazova u dobijanju kvalitetnijeg tretmana, nege i prevencije. EATG stoga radi ujedinjeno, kako bi se čuo glas pacijenata i glas ljudi, koji žele da promene određene stereotipske modele u društvu.

STEP-UP program jedan je od programa EATG mreže, upravo formiran sa tim ciljem i jasnom porukom: a to je, obrazovanost /opismenjavanje pacijenata i njihova posvećenost terapiji, informisanost o zdravstvenoj i socio-političkoj zaštiti i uopšte zagovaranje i javno zastupanje sopstvenih interesa i interesa zajednice.

Ovaj program je zamišljen kao trening akademija za aktiviste (u zemlji u kojoj žive) i zdravstvene radnike koji rade u oblasti HIV infekcije i drugih udruženih infekcija. Reč je o mudularnom trening programu koji se bazira na sledećim segmentima:

  • omogućavanje efikasnije edukacije u HIV/AID-s lečenju, nezi i prevenciji polno prenosivih infekcija;
  • doprinošenje obrazovanju i obuci osoba koji imaju iskustva, želje i potencijal da postanu aktivniji učesnici, aktivisti i javni zastupnici u oblasti HIV-a i udruženih infekcija.

Ovaj program takođe uz sekciju različitih modela: od kojih je prvi obuhvatao i učešće na jednom od poslednjih međunarodnih kongresa o terapiji HIV infekcije (održanog u Glasgovu, 2014), osim što za cilj ima da unapredi znanje o terapiji – kroz brojne radionice i studije slučaja, takođe i utiče na aktivno učešće i angažovanje u lokalnim organizacijama, budući da kroz brojne eseje zahteva dodatnu angažovanost i evidenciju o problematici u zemlji u kojoj učesnik/pacijent živi i radi.

Kao aktivista Q-klub-a na STEP-UP akademiji učestvuje Denis Memišević.

 

HIV terapija - Glasgow 2014

HIV-Glasgow.png
08.11.2014

Međunarodni kongres o terapiji HIV infekcije, održan je u Glazgovu (Škotska, Ujedinjeno Kraljevstvo), u periodu od 2. do 6. novembra 2014. godine. Ovaj bijenalni stručni kongres predstavlja najvažniji skup stručnjaka iz oblasti HIV medicine i  bavi se praćenjem inovacija i razvoja terapijskih strategija koje utiču na upravljanje HIV infekcijom. I ove godine kongres je okupio preko 2.000 delegata iz Evrope i drugih krajeva sveta, kliničare, istraživače, predstavnike pacijenata i farmakološke industrije. Domaćini su i ove godine pokazali izuzetno dobru organizaciju, kvalitetan program u jednovremenim sesijama koje su svi mogli da isprate, bogat propratni program, dodatne materijale i priliku za partnere da se upoznaju i razgovaraju o svojim aktivnostima.

Celokupan program dostupan je na sledećem linku: PROGRAM

Program je bio podeljen na usmene i poster prezentacije. Usmene prezentacije su odvojene u nekoliko sesija: Managing Patients on Multiple Co-medications and case studies, Inflammation and Immune Recovery, Investing in the Future: The Work of the Congress HIV Research Trust, ART and Reproductive Health and Poster Discussions.

Snimci usmenih prezentacija dostupni su na sledećem linku: WEBCAST

Na ovom linku možete videti listu poster prezentacija: POSTERI

Kao posebno zanimljive izdvajamo prezentaciju EATG-a o dostupnosti terapije za HCV, na kojoj su između ostalih govorili Tracy Swan – Treatment Action Group (New York, Usa) i Jürgen Rockstroh (University of Bonn, Germany) i Pauline Londeix (IP and Access Policy Advisor at ITPC MENA), onda predavanje o PREP-u (Pre-exposure prophylaxis) iz perspektive zajednice koja je ugrožena HIV-om, autori Simon Collins, Pedro Cahn, Cristina Mussini i drugi. Ovu prezentaciju možete videti na sledećem linku: http://i-base.info/slide-sets

Ispred Q-klub-a prisustvovali su Denis Memišević i Nenad Petković.

Zahvaljujemo se organizatorima na podršci.

 

Promocija aktivnosti Q-kluba tokom Evropske nedelje testiranja na HIV 2014

vaucer-jedan.jpg
06.11.2014

Udruženje građana Q-klub, Centar za afirmaciju pozitivnog života, će u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, vladinim institucijama i aktivistima nastaviti sprovođenje aktivnosti tokom druge po redu  pan-evropske akcije „Evropske nedelja testiranja na HIV“

u periodu od 21– 28. novembra 2014 godine.
Q-klub je u saradnji sa međunarodnim partnerima obezbedio brze testove koji će biti korišćeni tokom Evropske nedelja testiranja na HIV.

Dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje će se organizovati u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje u beogradskim studentskim domovima u večernjim satima. Takođe terensko testiranje će biti sprovedeno u saradnji Q-kluba i Asocijacije Duga ispred gej klubova u Beogradu.

Testiranje će biti besplatno i svima dostupno.

Detaljnije informacije biće obljavljenje u narednim vestima na internet prezentaciji udruženja Q-klub i na Facebook strani udruženja Q-kluba.

Za predloge aktivnosti u toku Evropske nedelje testiranja javite se na telefon Q-klub-a: 011/407-35-36 svakog radnog dana u periodu od 12 do 16 časova.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR