Vesti

Tribina „Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije"

091214-Q-Club-02.jpg
17.09.2014

Centar za afirmaciju pozitivnog života je organizovao tribinu „Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije“ u Medija centru u Beogradu, 12. septembra 2014. godine.

 

Na tribini su govorili: 

  • Gospodin Nenad Petković, predstavnik udruženja domaćina, Q-kluba
  • Gospodin Velja Pantić, predstavnik nezavisne institucije – Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  • Gospođica Kristina Golubović, predstavnik Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM i koalicije Korak
  • Gospodin Uroš Rajaković, predstavnik udruženja HRONOS, udruženja osoba sa virusnim Hepatitisom.

Gospodin Petković je otvorio tribinu, pozdravio prisutne i dao sažet pregled stanja vezanog za pravni okvir za borbu protiv diskriminacije u Srbiji, koji uključuje Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Strategiju za borbu protiv diskriminacije koja kao posebno ugroženu grupu osobe koje žive sa zdravstvenim stanjima koja mogu biti osnov diskriminacije. 

Gospodin Pantić je nakon predstavljanja Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorio o nekima od skorijih slučajeva diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja, od čega su dva najskorija bila slučajevi sa osobama žive sa HIV-om. Gospodin Pantić je takođe iskazao i brigu da mnogi slučajevi diskriminacije ostaju neprijavljeni i neregistrovani. Takođe je naveo i neke od izgovora koji se koriste u pokušaju da se diskriminacija opravda kako u zdravstvenom tako i u obrazovnom sistemu. Na kraju je istakao važnost sprečavanja diskriminacije i pozvao sve koji se sa diskriminacijom susretnu da se obrate Kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Gospođica Golubović je predstavila Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i koaliciju Korak i govorila o ulozi koalicije u zaštiti prava LGBT populacije, prava žena, prava diskriminisanih osoba po drugim osnovima i praćenje suđenja. Važnost koalicije Korak je da je prepoznata od strane Evropske komisije kao grupe koja ima dosta iskustva vezanog za diskriminaciju u zemlji, te time kao adekvatan partner za podršku drugim naporima za poboljšanje situacije. Gospođica Golubović je takođe govorila o slučajevima diskriminacije u pravosuđu, gde su odluke sudija bile zasnovane isključivo prema predrasudama. Istakla je da je bitno da se o ovoj temi otvoreno priča, i pozvala sve koji se susreću sa diskriminacijom da se mogu obratiti i YUCOM-u kao još jednom od mehanizama za borbu protiv diskriminacije.

Gospodin Rajaković je o diskriminaciji govorio iz tri ugla: o diskriminaciji na kognitivnom nivou, koja je najčešće posledica neznanja, bilo kod ljudi koji žive sa bolešću, bilo kod ljudi sa kojima oni dolaze u kontakt, zatim o diskriminaciji na emotivnom nivou gde su najčešće ukorenjene predrasude i na kraju o takozvanoj krajnjoj, vidljivoj diskriminaciji koja se ogleda u pomenutim slučajevima diskriminacije u zdravstvu i pravosuđu. Na žalost, kod mnogih dolazi do internalizacije, gde osoba prihvata diskriminaciju i poistovećuje se sa stereotipom. Gospodin Rajaković je dalje govorio o važnosti borbe protiv svih ovih oblika diskriminacije.

Ova tribina je deo  projekta „Predrasude ne treba da sude" koji ima za cilj da pomogne sprečavanju diskriminacije i povećanju tolerancije koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova u društvu, ali i veća vidljivost pravnih mehanizama koji se mogu upotrebiti za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije Republike Srbije. Ovaj projekat se sprovodi uz podršku koalicije Korak i finansijsku podršku Evropske komisije.

 

Ulična akcija „Predrasude ne treba da sude“

predrasude-ne-treba-da-sude.jpg
15.09.2014

Centar za afirmaciju pozitivnog života, Q-klub je 11. septembra 2014. godine organizovao uličnu akciju „Predrasude ne treba da sude“. Ulična akcija je održana na Platou Đoke Vještice, kod Palate "Beograđanka" u Beogradu u periodu od 13 do 17 časova, sa ciljem povećanja svesti o neophodnosti brige za lično zdravlje i potrebi za ravnopravno prihvatanje osoba koja žive sa bolestima koje mogu biti društveno neprihvatljive te time razlog diskriminacije.

Tokom održavanja akcije građani su imali prilike da porazgovaraju sa predstavnicima udruženja Q-kluba i udruženja Hronos, najčešće o diskriminaciji sa kojom se susreću osobe koje žive sa bolestima, gde se ona najčešće dešava i kako je sprečiti. Mnogi od njih su bili iznenađeni situacijama diskriminacije i otvoreno priznali da o njima ranije nisu razmišljali kao o diskriminaciji, te su izrazili svoju podršku našoj akciji. Volonteri Q-kluba su takođe prolaznicima delili promotivne materijale o vrstama diskriminacije koje se najčešće javljaju.

Ulična akcija „Predrasude ne treba da sude" predstavlja deo istoimenog projekta koji ima za cilj da pomogne sprečavanju diskriminacije i povećanju tolerancije koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova u društvu, ali i veća vidljivost pravnih mehanizama koji se mogu upotrebiti za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije Republike Srbije. Ovaj projekat se sprovodi uz podršku koalicije Korak i finansijsku podršku Evropske komisije.
 

 

Članak o post-ekspozicionoj profilaksi objavljen u „Optimistu“

optimist-naslovna.jpg
09.09.2014

Q-klub sa zadovoljstvom predstavlja tekst „Zašto u Srbiji nema pilule „za dan posle“ za HIV“, objavljen u najnovijem broju časopisa „Optimist“.

Tekst govori o trenutnoj situaciji vezanoj za post-ekspozicionu profilaksu (PEP-a) u Srbiji – predstavlja PEP, objašnjava zašto je kod nas teško ili nemoguće dobiti ga i objašnjava kako PEP može postati dostupan svima kojima je potreban.

Članak je pripremljen kao deo aktivnosti Q-kluba za obezbeđivanju dostupnosti PEP-a u Srbiji.

Objavljeni članak možete preuzeti u PDF formi ovde ili pročitati online na Facebook strani Q-kluba ovde, ili u najnovijem broju časopisa „Optimist“ ovde.

Podsećamo da je Q-klub jedna od organizacija gde korisnici i članovi mogu dobiti časopis Optimist.

 

Q-klub i na fejsbuku

Q-Club-Facebook.jpg
01.09.2014

Q-klub je pokrenuo Facebook stranu na kojoj se mogu naći najnovije informacije vezane za rad Q-kluba, ali i druge važne informacije vezane za HIV.

Pozivamo sve članove, prijatelje i posetioce sajta Q-kluba da nam se pridruže na Facebook stranici https://www.facebook.com/QClubBelgrade, da je „lajkuju“ i da na taj način prate novosti i zanimljivosti koje pripremimo za vas, ili da ostave svoje mišljenje, poruku, pitanje ili koju zanimljivost.

Dobrodošli!

 

Poziv na tribinu

sprecavanje diskriminacije1.jpg
02.09.2014

Udruženje građana Q-klub (Centar za afirmaciju pozitivnog života) Vas poziva na tribinu Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije“.

Tribina će se održati u petak, 12. septembra 2014. godine u Medija centru u Beogradu (Terazije 3, mala sala na 3. spratu) sa početkom u 12 h.

Tribina se organizuje u okviru projekta  „Predrasude ne treba da sude“ koji je pod-aktivnost Koalicije za ravnopravnost KORAK, a finansira se sredstvima Evropske komisije. Cilj projekta je sprečavanje diskriminacije i povećanje tolerancije prema osobama koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova društva. Očekivani rezultat ovog projekta je veća vidljivost pravnih mehanizama za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije. Na ovaj način želimo da utičemo i na promenu i usklađivanje javnih politika u određenim oblastima.

Fizičko i mentalno zdravstveno stanje je, oduvek, jedan od osnova po kome se prave neopravdane razlike između ljudi. Uzrok diskriminacije su najčešće strah od pojedinih bolesti i stigmatizacija lica koja od njih boluju. U prethodnih nekoliko decenija diskriminaciji lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje naročito je doprinela epidemija HIV infekcije, koja je otvorila brojna osetljiva pitanja usklađivanja potrebe za efikasnim merama suzbijanja bolesti i zaštite javnog zdravlja, i jednako važne potrebe poštovanja ljudskih prava. Veliki broj fizičkih i mentalnih bolesti ima izrazite socijalne implikacije, a posledice ovih bolesti ne ograničavaju se samo na lica koja su njima neposredno pogođena već je ugroženo čitavo socijalno okruženje u kojem bolesni žive.

U Srbiji je prisutna diskriminacija lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Generisana je postojanjem duboko ukorenjenih predrasuda nastalih usled raznih strahova, nedostatka osnovnog znanja i pogrešno usvojenih informacija o načinima prenosa infekcija ili prirode bolesti. Pojavni oblici diskriminacije su brojni i utiču na socijalno isključivanje ovih lica, kao na primer: uskraćivanje prava na primarno i sekundarno obrazovanje, gubitak posla i otežano zapošljavanje, odbijanje pružanja osnovne i hitne medicinske nege, medijske kampanje i senzacionalistička medijska otkrića kritičnih događaja sa učešćem lica koja žive sa bolestima, odbacivanje od strane porodice, izolacija u okviru obrazovnih ili zatvorskih i drugih ustanova, vređanje i omalovažavanje, prebijanje i fizičko maltretiranje lica koja žive sa bolestima.

Pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Republici Srbiji i institucije koje stoje na raspolaganju građanima pružaju mogućnost za efikasnu borbu protiv diskriminacije. Pitanje je da li osobe koje žive sa bolestima prijavljuju diskriminaciju, u kojim situacijama se najčešće susreću sa neravnopravnim odnosom i šta se može učiniti kako bi umanjila pojava diskriminacije na osnovu zdravstvenog statusa i unapredila zaštita ovih osoba.

Na tribini ćemo govoriti o mogućnostima za zaštitu od diskiminacije, kakva iskustva imaju institucije, a kakva udruženja pacijenata i sami pacijenti, i koje su perspektive primene Zakona o zabrani diskiminacje i drugih anti-diskriminacionih odredbi uključujući  Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije.

Na debati govore:

Relja Pantić – Stručna služba Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Milena Vasić – Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Uroš Rajaković – Udruženje HRONOS

Nenad Petković – Udruženje Q-klub

 

Biće nam velika čast i zadovoljstvo da Vi i Vaši saradnici/e prisustvujete debati.

Molimo Vas da, ukoliko ste u mogućnosti, Vaše učešće potvrdite na telefon 011 407 3536 ili na e-mail: office@q-club.org.rs

 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR