Vesti

Radionica „Promovisanje univerzalnog pristupa: Terapija za HIV/AIDS, nega, podrška i prevencija“

radionica-2-1.jpg
17.10.2014

Radionica “Promovisanje univerzalnog pristupa: Terapija za HIV/AIDS, nega, podrška i prevencija” održana je  u organizaciji udruženja građana Q-klub, Centra za afirmaciju pozitivnog života u petak, 17. oktobra 2014. godine u Beogradu. Ova radionica je bila namenjena aktivistima iz organizacija civilnog sektora koji rade sa osobama koje žive sa HIV-om ili sa populacijama koje su u povišenom riziku od HIV-a.

Teme radionice su bile:

 •  Kratak istorijat HIV-a u svetu i u Srbiji
 •  Šta je antiretrovirusna terapija i kako funkcioniše
 •  Klasifikacija antiretrovirusne terapije
 •  Prekidi u terapiji, rezistencija i važnost posvećenosti terapiji
 •  Dostupnost antiretrovirusne terapije u Srbije
 •  Važnost zagovaranja za modernu terapiji
 •  Pitanja za lekara.

Tokom radionice su učesnici imali prilike da postave pitanja i da diskutuju o vrlo važnim aspektima vezanim za antiretrovirusnu terapiju, da između ostalog odgovore jedni drugima.

Tri naročito važna elementa radionce su bile predstavljanja ličnih iskustva nekih pacijenata – o tome kako je bilo u Srbiji pre nego što je uvdena antiretrovirusna terapija, zatim kako se na ličnom nivou izboriti sa HIV-om kao mlada osoba pred kojom je ceo život, kao i mogućnost da polaznici postave pitanja doktoriki Salemović, jedoj od infektologa sa Klinike za infektivne i tropske bolesti.

Radionicu su vodili Nada Mićić, Bratislav Prokić i Rade Kuzmanović iz Q-kluba.

Radionica je deo prenosa znanja edukativnog progama „Promovisanje univerzalnog pristupa: HIV/AIDS terapija, nega, podrška i prevencija u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi“, podržana od strane EATG-a..

 

Radionica „Veća pismenost o antiretrovirusnoj terapiji“

radionica-1-1.jpg
16.10.2014

U četvrtak, 16. oktobra 2014. godine održana je radionica „Veća pismenost o antiretrovirusnoj terapiji“ (ARV) za osobe koje žive sa HIV-om u slušaonici Klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu a u organizaciji udruženja građana Q-klub, Centra za afirmaciju pozitivnoga života

Učesnici radionice su imali prilku da se upoznaju sa sledećim temama:

 • Kratka istorija HIV-a u Srbiji
 • Kako funkcioniše antiretrovirusna terapija
 • Šta se dešava sa prekidima terapije i kako se javlja rezistencija
 • Važnost dobre adherencije
 • Kako se na ličnom nivou može izboriti sa HIV-om

Tokom radionice učesnici su mogli da postave pitanja i da diskutuju o vrlo važnim aspektima vezanim za ARV terapiju i da između ostalog odgovore jedni drugima i da razmene iskustva vezana za terapiju.

Radionica je deo prenosa znanja edukativnog progama „Promovisanje univerzalnog pristupa: HIV/AIDS terapija, nega, podrška i prevencija u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi“ podržana od strane EATG-a.

Radionicu su održali Nada Mićić, Bratislav Prokić i Rade Kuzmanović.

 

Učešće na HepHIV 2014 konferenciji

HepHIV.jpg
08.10.2014

HepHIV 2014 konferencija - izazovi za pravovremeno testiranje i brigu  - sa fokusom na testiranje i rano otkrivanje infekcija HIV-om i virusnim hepatitisom, održana je do 5. do 7. oktobra u Barseloni, u organizaciji HIV in Europe. Na konferenciji je zaključeno da postoji hitna potreba za promenom naših strategija za testiranje na HIV i hepatitis u Evropi. Broj ljudi zaraženih se povećava, a mnogi još uvek nisu svesni da su inficirani. Kasna dijagnoza podrazumeva veću stopu smrtnosti, veći rizik od daljeg prenosa i povećanje finansijskih troškova. Oko 1 u 3 od procenjenih 2,2 miliona ljudi koji žive sa HIV-om širom evropskog regiona su nesvesni svog HIV statusa, a oko 50% onih sa dijagnozom su klasifikovani kao kasni prezenteri sa brojem CD4 ćelija manjim od 350. Problem je najveći u južnoj i istočnoj Evropi, ali i u drugim evropskim zemljama, i nove strategije za testiranje su stoga potrebne, uključujući veće učešće zajednica koje su najugroženije kao i odgovorajući pristup za različite zemlje i podregione.

Predstavnik Q-kluba na konferenciji bio je Nenad Petković koji je predstavio iskustva sa testiranjem u Balkanskim zemljama i  učestvovao na panelu: „Kakva je uloga civilnog društva i koji su glavni izazovi“, zajedno sa Ferran Pujol, Danny Morris, Nikos Dedes, Andriy Klepikov i Ton Coenen.

 

Konsenzus konferencija

konsenzus.jpg
30.09.2014

U septembru 2014. godine završio se HIV projekat Ministarstva zdravlja, finansiran sredstvima donacije GFATM, čime se otvara veliko pitanje održivosti ključnih aktivnosti, definisanih i prepoznatih kako Strategijom o HIV infekciji i AIDS-u Vlade Republike Srbije, tako i međunarodnim dokumentima, koje su usmerene na prevenciju HIV infekcije među populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a i na podršku osobama koje žive sa HIV-om.

U cilju razmatranja i planiranja održivosti ključnih aktivnosti, kao i postizanja konsenzusa na nacionalnom nivou svih relevantnih aktera, o mogućnostima i daljim koracima u cilju održivosti uspšsnog odgovora na HIV epidemiju u Republici Srbiji, Ministarstvo zdravlja u okviru aktivnosti HIV projekta iz donacije GFATM, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanvić Batut" i UNAIDS organizovali su Konsenzus konferenciju. Na konferenciji je zaključeno da je neophodno nastaviti ključne usluge u oblasti prevencije HIV-a i podrške osobama koje žive sa HIV-om, uključujući testiranje na HIV i finansiranje lečenja za obolele.

Ispred Q-klub-a na konferenciji je prisustvovao Nenad Petković, pored mnogobrojnih članova civilnog sektora, mada je izostalo prisustvo predstavnika ključnih ministarstava i predstavnika lokalnih samouprava tako da nije izvesno da će planirane usluge zaista biti podržane.

 

Zajednička sednica skupštinskih odbora o LGBT pravima

Skupstina-2014.jpg
23.09.2014

U utorak, 23. septembra 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održana je zajednička sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije Narodne skupštine na kojoj su se razmatrala pitanja položaja i prava LGBT osoba u Republici Srbiji. Na poziv predsednika odbora, predstavnik Q-klub-a, zajedno sa predstavnicima još nekoliko nevladinih organizacija, je prisustvovao sednici. Na sednici je izražen stav podrške našeg zakonodavnog organa prema LGBT populaciji i potreba za uvećanjem napora svih državnih organa kako bi se stanja prava i zaštita, posebno u slučajevima nasilja, unapredila.

Q-klub se pravashodno bavi zdravstvenim temama i pitanjem HIV/AIDS-a ali u potpunosti podržava unapređenje stanja ljudskih prava posebno prema LGBT osobama, imajući u vidu stigmu koja je u našem društvu izražena prema ovoj populaciji i njen uticaj na javno zdravstvene probleme.

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR