Vesti

Učešće na HepHIV 2014 konferenciji

HepHIV.jpg
08.10.2014

HepHIV 2014 konferencija - izazovi za pravovremeno testiranje i brigu  - sa fokusom na testiranje i rano otkrivanje infekcija HIV-om i virusnim hepatitisom, održana je do 5. do 7. oktobra u Barseloni, u organizaciji HIV in Europe. Na konferenciji je zaključeno da postoji hitna potreba za promenom naših strategija za testiranje na HIV i hepatitis u Evropi. Broj ljudi zaraženih se povećava, a mnogi još uvek nisu svesni da su inficirani. Kasna dijagnoza podrazumeva veću stopu smrtnosti, veći rizik od daljeg prenosa i povećanje finansijskih troškova. Oko 1 u 3 od procenjenih 2,2 miliona ljudi koji žive sa HIV-om širom evropskog regiona su nesvesni svog HIV statusa, a oko 50% onih sa dijagnozom su klasifikovani kao kasni prezenteri sa brojem CD4 ćelija manjim od 350. Problem je najveći u južnoj i istočnoj Evropi, ali i u drugim evropskim zemljama, i nove strategije za testiranje su stoga potrebne, uključujući veće učešće zajednica koje su najugroženije kao i odgovorajući pristup za različite zemlje i podregione.

Predstavnik Q-kluba na konferenciji bio je Nenad Petković koji je predstavio iskustva sa testiranjem u Balkanskim zemljama i  učestvovao na panelu: „Kakva je uloga civilnog društva i koji su glavni izazovi“, zajedno sa Ferran Pujol, Danny Morris, Nikos Dedes, Andriy Klepikov i Ton Coenen.

 

Konsenzus konferencija

konsenzus.jpg
30.09.2014

U septembru 2014. godine završio se HIV projekat Ministarstva zdravlja, finansiran sredstvima donacije GFATM, čime se otvara veliko pitanje održivosti ključnih aktivnosti, definisanih i prepoznatih kako Strategijom o HIV infekciji i AIDS-u Vlade Republike Srbije, tako i međunarodnim dokumentima, koje su usmerene na prevenciju HIV infekcije među populacijama pod povećanim rizikom od HIV-a i na podršku osobama koje žive sa HIV-om.

U cilju razmatranja i planiranja održivosti ključnih aktivnosti, kao i postizanja konsenzusa na nacionalnom nivou svih relevantnih aktera, o mogućnostima i daljim koracima u cilju održivosti uspšsnog odgovora na HIV epidemiju u Republici Srbiji, Ministarstvo zdravlja u okviru aktivnosti HIV projekta iz donacije GFATM, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanvić Batut" i UNAIDS organizovali su Konsenzus konferenciju. Na konferenciji je zaključeno da je neophodno nastaviti ključne usluge u oblasti prevencije HIV-a i podrške osobama koje žive sa HIV-om, uključujući testiranje na HIV i finansiranje lečenja za obolele.

Ispred Q-klub-a na konferenciji je prisustvovao Nenad Petković, pored mnogobrojnih članova civilnog sektora, mada je izostalo prisustvo predstavnika ključnih ministarstava i predstavnika lokalnih samouprava tako da nije izvesno da će planirane usluge zaista biti podržane.

 

Zajednička sednica skupštinskih odbora o LGBT pravima

Skupstina-2014.jpg
23.09.2014

U utorak, 23. septembra 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, održana je zajednička sednica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za evropske integracije Narodne skupštine na kojoj su se razmatrala pitanja položaja i prava LGBT osoba u Republici Srbiji. Na poziv predsednika odbora, predstavnik Q-klub-a, zajedno sa predstavnicima još nekoliko nevladinih organizacija, je prisustvovao sednici. Na sednici je izražen stav podrške našeg zakonodavnog organa prema LGBT populaciji i potreba za uvećanjem napora svih državnih organa kako bi se stanja prava i zaštita, posebno u slučajevima nasilja, unapredila.

Q-klub se pravashodno bavi zdravstvenim temama i pitanjem HIV/AIDS-a ali u potpunosti podržava unapređenje stanja ljudskih prava posebno prema LGBT osobama, imajući u vidu stigmu koja je u našem društvu izražena prema ovoj populaciji i njen uticaj na javno zdravstvene probleme.

 

Tribina „Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije"

091214-Q-Club-02.jpg
17.09.2014

Centar za afirmaciju pozitivnog života je organizovao tribinu „Pravni okvir i primena instrumenata za borbu i zaštitu od diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije“ u Medija centru u Beogradu, 12. septembra 2014. godine.

 

Na tribini su govorili: 

  • Gospodin Nenad Petković, predstavnik udruženja domaćina, Q-kluba
  • Gospodin Velja Pantić, predstavnik nezavisne institucije – Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  • Gospođica Kristina Golubović, predstavnik Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM i koalicije Korak
  • Gospodin Uroš Rajaković, predstavnik udruženja HRONOS, udruženja osoba sa virusnim Hepatitisom.

Gospodin Petković je otvorio tribinu, pozdravio prisutne i dao sažet pregled stanja vezanog za pravni okvir za borbu protiv diskriminacije u Srbiji, koji uključuje Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Strategiju za borbu protiv diskriminacije koja kao posebno ugroženu grupu osobe koje žive sa zdravstvenim stanjima koja mogu biti osnov diskriminacije. 

Gospodin Pantić je nakon predstavljanja Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti govorio o nekima od skorijih slučajeva diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja, od čega su dva najskorija bila slučajevi sa osobama žive sa HIV-om. Gospodin Pantić je takođe iskazao i brigu da mnogi slučajevi diskriminacije ostaju neprijavljeni i neregistrovani. Takođe je naveo i neke od izgovora koji se koriste u pokušaju da se diskriminacija opravda kako u zdravstvenom tako i u obrazovnom sistemu. Na kraju je istakao važnost sprečavanja diskriminacije i pozvao sve koji se sa diskriminacijom susretnu da se obrate Kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Gospođica Golubović je predstavila Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM i koaliciju Korak i govorila o ulozi koalicije u zaštiti prava LGBT populacije, prava žena, prava diskriminisanih osoba po drugim osnovima i praćenje suđenja. Važnost koalicije Korak je da je prepoznata od strane Evropske komisije kao grupe koja ima dosta iskustva vezanog za diskriminaciju u zemlji, te time kao adekvatan partner za podršku drugim naporima za poboljšanje situacije. Gospođica Golubović je takođe govorila o slučajevima diskriminacije u pravosuđu, gde su odluke sudija bile zasnovane isključivo prema predrasudama. Istakla je da je bitno da se o ovoj temi otvoreno priča, i pozvala sve koji se susreću sa diskriminacijom da se mogu obratiti i YUCOM-u kao još jednom od mehanizama za borbu protiv diskriminacije.

Gospodin Rajaković je o diskriminaciji govorio iz tri ugla: o diskriminaciji na kognitivnom nivou, koja je najčešće posledica neznanja, bilo kod ljudi koji žive sa bolešću, bilo kod ljudi sa kojima oni dolaze u kontakt, zatim o diskriminaciji na emotivnom nivou gde su najčešće ukorenjene predrasude i na kraju o takozvanoj krajnjoj, vidljivoj diskriminaciji koja se ogleda u pomenutim slučajevima diskriminacije u zdravstvu i pravosuđu. Na žalost, kod mnogih dolazi do internalizacije, gde osoba prihvata diskriminaciju i poistovećuje se sa stereotipom. Gospodin Rajaković je dalje govorio o važnosti borbe protiv svih ovih oblika diskriminacije.

Ova tribina je deo  projekta „Predrasude ne treba da sude" koji ima za cilj da pomogne sprečavanju diskriminacije i povećanju tolerancije koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova u društvu, ali i veća vidljivost pravnih mehanizama koji se mogu upotrebiti za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije Republike Srbije. Ovaj projekat se sprovodi uz podršku koalicije Korak i finansijsku podršku Evropske komisije.

 

Ulična akcija „Predrasude ne treba da sude“

predrasude-ne-treba-da-sude.jpg
15.09.2014

Centar za afirmaciju pozitivnog života, Q-klub je 11. septembra 2014. godine organizovao uličnu akciju „Predrasude ne treba da sude“. Ulična akcija je održana na Platou Đoke Vještice, kod Palate "Beograđanka" u Beogradu u periodu od 13 do 17 časova, sa ciljem povećanja svesti o neophodnosti brige za lično zdravlje i potrebi za ravnopravno prihvatanje osoba koja žive sa bolestima koje mogu biti društveno neprihvatljive te time razlog diskriminacije.

Tokom održavanja akcije građani su imali prilike da porazgovaraju sa predstavnicima udruženja Q-kluba i udruženja Hronos, najčešće o diskriminaciji sa kojom se susreću osobe koje žive sa bolestima, gde se ona najčešće dešava i kako je sprečiti. Mnogi od njih su bili iznenađeni situacijama diskriminacije i otvoreno priznali da o njima ranije nisu razmišljali kao o diskriminaciji, te su izrazili svoju podršku našoj akciji. Volonteri Q-kluba su takođe prolaznicima delili promotivne materijale o vrstama diskriminacije koje se najčešće javljaju.

Ulična akcija „Predrasude ne treba da sude" predstavlja deo istoimenog projekta koji ima za cilj da pomogne sprečavanju diskriminacije i povećanju tolerancije koje žive sa bolestima, te njihovo prihvatanje kao ravnopravnih članova u društvu, ali i veća vidljivost pravnih mehanizama koji se mogu upotrebiti za zaštitu od diskriminacije osoba čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i podrška sprovođenju Strategije za borbu protiv diskriminacije Republike Srbije. Ovaj projekat se sprovodi uz podršku koalicije Korak i finansijsku podršku Evropske komisije.
 

 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR