Vesti

INICIJATIVA za Postekspozicionu profilaksu

PEP.jpg
14.04.2014

Udruženje za afirmaciju pozitivnog života Q-klub je pokrenulo Inicijativu za omogućavanje dostupnosti post ekspozicione profilakse u Republici Srbiji.

Post ekspoziciona profilaksa (PEP) je preventivna mera koja nedostaje u Srbiji, a predstavlja korišćenje antiretrovirusnih lekova kojima se sprečava HIV (ili HBV i HCV) infekcija nakon što je osoba bila izložena virusu, bilo u okviru nepredviđene situacije (ubod na potencijalno inficiranu iglu, posekotina-povreda u kontaktu sa infektivnim materijalom, pucanje kondoma u toku odnosa sa HIV pozitivnom osobom, itd.)

PEP je preventivna mera koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija, i ona treba da bude deo nacionalnih programa na očuvanju javnog zdravlja. PEP ne može biti zamena za primarnu prevenciju (kondomi, deljenje informacija, itd), ali bi njena primena mogla da podstakne osnovno preventivno ponašanje.

Iako je stručna javnost je postigla nepodeljenu saglasnost o delotvornosti PEP-a i osnovnih uslova za njenu primenu, u zdravstvenom sistemu Republike Srbije nije regulisana upotreba post ekspozicione profilakse za sprečavanje HIV, HBV i HCV infekcije. Dosadašnja praksa je pokazala da za ovim vidom prevencije postoji potreba, a da se sa ovim slučajevima postupalo neformalno i sporadično.

Q-klub u okviru ove inicijative predlaže izmenu Pravilnika o imunizaciji i načina zaštite lekovima i propisa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji regulišu izdavanje lekova tako da lekari mogu prepisati PEP (terapiju) na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja kada su za to ispunjeni uslovi. Q-klub takođe predlaže i dodatnu meru usvajanja odgovarajućeg vodiča za primenu PEP-a kao smernicu za pomoć lekarima prilikom donošenja odluke da ponude i prepišu PEP.

U okviru ove inicijative, Q-klub se obratio svim relevantnim zainteresovanim stranama – prvenstveno donosiocima odluka: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije i Nacionalna komisija za HIV i tuberkulozu, kao najodgovornijima za ovu oblast.

Q-klub se obratio i partnerskim organizacijama osoba koje žive sa HIV-om, organizacijama civilnog društva i relevantnim udruženjima sa pozivom za priključenje inicijativi i podršku. 

Za više informacija i za podršku ovoj inicijativi možete nam se javiti na office@q-club.org.rs

Saopštenje u PDF formatu možete preuzeti ovde.

 

 

Izašao peti broj HTB-a

Pages from HTB 2014_01.jpg
12.03.2014

Predstavljamo vam novi broj HTB-a, prvi u novoj godini.

U njemu su sabrani najvažniji podaci o razvoju novih lekova koji su plod istraživačkih napora, kao i tri potpuno nove antiretrovirusne komponente odobrene za korišćenje u Evropskoj uniji.  Dobre vesti dolaze i iz Srbije, gde je proširena lista lekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog osiguranja.

Sa druge strane, pred nama je izazov povlačenja Globalnog fonda iz zemalja regiona i potrebno je puno posvećenosti za nastavak mnogih značajnih programa u odgovoru na HIV. U fokusu ovog broja su nam i izveštaj 14. EACS konferencije kao i njihova najnovija verzija kliničkih vodiča.

Nadamo se da ćete uživati i u kritici filma Dallas Buyers Club kao i u drugim člancima koje možete pogledati na sajtu www.hiv-bilten.info

 

Sastanak JUSTRI-a u Atini

20140131_112639.jpg
03.02.2014

Dvodnevna JUSTRI sastanak u Atini održan 31. januara, okupio je one koji su radili u organizacijama na unapređenju kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om i viralnim hepatitisima u regionu Jugoistočne Evrope (Srbija, Makedonija, Hrvatska i Turska), Bliskog istoka i Severne Afrike (Alžir, Egipat, Irak, Izrael, Maroko Tunis). Cilj sastanka je izrada plana za naredne 3 godine JUSTRI programa radi proširenja njegovih aktivnosti. Predanim radom svih učesnika, ponuđeni su niz mogućnosti za aktivnosti koje bi pomogli pacijentima  unapređenjem uslova dijagnostike i lečenja. Učesnici su mogli da saznaju više o situaciji u pojedinim zemljama ovih regiona i da razmene iskustva dobre prakse. Pored HIV-a, bilo je predstavnika lekara koji se bave virusnim hepatitisima kao i oni koji se bave problemom tuberkuloze.

Ispred Srbije učestvovali su dr Gordana Dragović, Ivana Bogdanović, kao i Nada Mićić i Nenad Petković iz Q-kluba
 

 

Izveštaj Q-kluba za 2013.

Qklub_godisnji-izvestaj_2013-1.png
Centar za afirmaciju pozitivnog života, Q-klub i ove godine izveštava sve zainteresovane o aktivnostima koje je sprovodio tokom 2013. godine i to na polju: podrške osobama koje žive sa HIV-om, opismenjavanja o korišćenju terapije, testiranja i prevencije, zagovaranja, sprovedenih kampanja, učestvovanju na konferencijama, međunarodnoj saradnji  i dr.
 
Kratak opis aktivnosti Q-kluba pogledajte ovde 
 
Zahvaljujemo se svima koji su doprineli ostvarenju dobrih rezultata. 
 
Q-klub tim
 
 

Godišnja Skupština udruženja Q-klub

srpski.jpg
13.12.2013

 Pozivamo sve članove i zainteresovane da prisustvuju redovnoj godišnjoj sednici Udruženja građana Q-klub.

Sednica skupštine održava se 25. 12. 2013. godine sa početkom u 18h u prostorijama Udruženja građana „Q-klub“ u Beogradu, ulica Šafarikova 6, sa sledećim dnevnim redom:
 
1. Izbor predsedavajućeg skupštine i zapisničara;
2. Podnošenje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu UO;
3. Zadaci i ciljevi Udruženja građana “Q-klub” u 2013. godini;
4. Razno.
 
Molimo sve zainteresovane da najave svoje prisustvo 3 dana ranije zbog ograničenog prostora.
 
Telefon za informacije: 011/3345852
 
Kontakt osoba: Bratislav Prokić
 
 
 
AIDSresurs

Izveštaj 5 godina

APR