Projekti

Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za GMT osobe

hiv-se-ne-vidi-l.png

Naziv projekta: Smanjenje prenosa HIV-a i podrška za GMT osobe (gej muškarce, muškarce koji stupaju u seksualne odnose sa drugim muškarcima, transrodne osobe)

Trajanje: godinu dana (septembar 2013. – avgust 2014.)

Donator: amfAR fondacija

Cilj projekta: Doprinos smanjenju prenosa HIV-a i ublažavanje efekata HIV/AIDS-a među GMT populacije

 

Uvod u kombinovanu terapiju

uvod-u-arv-naslovna.png

Naziv projekta: Uvod u kombinovanu terapiju

Trajanje: 4 meseca (jul – oktobar 2013.)

Donator: EATG - Evropska grupa za terapiju AIDS-a

Cilj projekta: Povećanje znanja o korišćenju antiretrovirusne terapije (ART)

 

Zajedno za jednakost LGBT osoba

Grupa Parada copy.jpg

Naziv projekta:     Zajedno za jednakost LGBT osoba

Trajanje:     Mesec dana (jun 2012.)

Donatori:     Uprava za ljudska i manjinska prava pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ambasada Kraljevine Holandije.

Partneri:     Gej strejt alijansa (GSA) kao nosilac projekta, Gej lezbejski info centar (GLIC), Centar za kvir studije (CKS), Loud & Queer

 
Izveštaj 5 godina

APR