Projekti

Evropski HIV pravni forum

ehlf.jpg

Naziv projekta: Evropski HIV pravni forum

Trajanje projekta: 2014/2015

Partneri: AIDS Action Europe, LILA Milano (Italija), Hungarian Civil Liberties Union (Mađarska), National AIDS Trust (Velika Britanija), SOA AIDS Netherlands, AIDES (France), SIEC Plus (Poljska), CASCADES (Španija), PRAXIS (Grčka), Deutsche AIDS Hilfe (Nemačka), Q-klub (Srbija)

 

Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite

obuka-jz.jpg

Naziv projekta: Javno zastupanje (zagovaranje) u okviru zdravstvene zaštite

Trajanje: Dva meseca (novembar i decembar 2014. godine)

Donator: GlaxoSmithKleine

Partneri: Građanske inicijative

Cilj projekta: Doprinos izgradnji civilnog društva, konkretno udruženja pacijenata, za javno zastupanje u oblasti zdravstvene zaštite.

 

Testiranje na HIV

testiranje.jpg

Naziv projekta: Testiranje na HIV

Trajanje: Dva meseca (novembar i decembar 2014. godine)

Donator: GlaxoSmithKleine

Partneri: Asocijacija Duga, Institut za javno zdravlje Srbije, Gradski zavod za javno zdravlje Beograda

Cilj projekta: Unapređenje dostupnosti testiranja na HIV i povećanje svesti o važnosti i prednostima poznavanja sopstvenog HIV statusa.

 
Izveštaj 5 godina

APR