X Međunarodna Letnja Škola STOP AIDS “Joseph Scheich” (ISSSA X),

X Međunarodna Letnja Škola STOP AIDS “Joseph Scheich” (ISSSA X),

01.08.2006

01-08.avgust,2006, Kopaonik

U okviru desete  međunarodne letnje škole Omladine Jazasa, Q-Club je imao sopstveni program. Prisustvovali su domaći predavači Miloš Stojanović (Omladina JAZAS-a), Nada Mićić i Nenad Petković (Q-Club) i inostrani predavači Mick Matthews (The Global Fund, Švajcerska), Wojciech Tomczynski (SIEC PLUS, Poljska) i Jelle Houstma (Doutch Hiv Association, Holandija). U okviru programa  obrađivane su teme koje direktno utiču na rad Q-Cluba.

Teme predavanja i radionica:

  • Analiza stanja koja utiču na PLWHA u zemljama učesnika,
  • Savremeni pristup terapiji i trendovi,
  • Zakonska rešenje u vezi HIV/side u Srbiji,
  • Strategija dugog življenja sa HIV/sidom i komplikacije u toku terapije (uz osvrt na neželjene efekte terapije),
  • Javna zagovaranja za rešavanje problema PLWHA,
  • Saveti u strategiji planiranja rada Q-Cluba.

Pored vrlo korisnog edukativnog programa, Letnja Škola na Kopaoniku je bila i odlična prilika za uspostavljanje kontakata sa ljudima iz organizacija koje se bave PLWHA iz regiona i sveta. 

 
Izveštaj 5 godina

APR