Program

 SAMOPOMOĆ I PODRŠKA

Kroz organizovanje grupa za podršku i samo-podršku osoba ugroženih HIV-om  omogućuje se unapređenje kvaliteta života, pozitiniji stav, dugoročni životni planovi, razmena informacija.

Grupe su osmišljene kao:

 • Jedan na jedan, gde u privatnom razgovoru je moguće izložiti probleme, dobiti savete i informacije,
 • Grupe za samopomoć u kojoj više osoba razmenjuje stavove, iskustva, probleme ili jednostavno priča.

PRAVNI I SOCIJALNI SAVETI

Jedne od glavnih smernica Q-Club-a su poštovanje ljudskih prava i dostojanstven odnos prema osobama koje su ugrožene HIV/AIDS-om. U tu svrhu Q-Club je od početka svog rada angažovao pravne stučnjake radi zalaganja za poštovanje njihovih prava i pružanja neposredne pravne pomoći. Rad pravne službe je organizovan kroz sledeće oblasti:

1. Pravna klinika

 • pravni saveti
 • saveti za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć
 • pomoć za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja      

2. Ljudska prava

 • pravo na život, zdravlje i dostojan životni standard
 • zaštita podataka o ličnosti i pravo na privatnost
 • zabrana diskriminacije

 
EDUKACIJA

Radi konstantnog napretka i usavršavanja u životu, edukacija zauzima značajno mesto u našoj organizaciji.

Program edukacije podrazumeva:

 • edukaciju članova Q-Cluba

             Ova aktivnost ima za cilj omogućavanje i pristup novim znanjima i veštinama, kao i nadogradnja već postojeđih znanja i veština članova.

 • edukacija radno angažovanih u Q-Clubu

             Usmerena je ka povećanju znanja i sposobnosti radno angažovanih u Q-Clubu a sa ciljem konstantnog povećanja kvaliteta usluga i rada.

 • edukacija institucija i drugih nevladinih organizacija

           Kroz aktivnosti senzibilizacije (predavanja, tribine) za rad sa osobama koje žive sa HIV/sidom.

 
TERAPIJA I LEKOVI

Neke od osnovnih aktivnosti ove vrlo široke oblasti su: istraživanje i analiza  pristupačnosti ARV terapije, edukacija članova o efektima terapije, zagovaranje za adekvatniji pristup terapiji i širi spektar tema vezanh za ARV terapiju.

 
ICT – Informaciono Komunikacione Tehnologije

ICT kao sredstvo informisanja i povezivanja postaje nezamenjiv deo procesa razvoja svake organizacije ali i inovativno sredstvo za pružanje podrške. Pored web portala koji predstavlja organizaciju, Q-Club je kreirao posebnu internet prezentaciju sa bazom podataka o HIV/AIDS-u posebno usmerenu na potrebe osoba ugroženih HIV-om, uz mogućnost da internet prezentacija služi kao sredstva za izražavanje PLHIV kroz pisanje ličnih svedočenja, kolumni, objavljivanje radova..., uspostavljanje direktne „on line“ veze između saradnika, korisnika i prijatelja Q-Cluba.  Na ovaj način omogućava se brži protok informacija i koordinisaniji rad. Bitnan deo ICT programa su  forum i blog kao neophodna sredstva za razmenu ideja, iskustava i saveta među osobama ugroženih HIV/AIDS-om.

 
DOMAĆE  I MEĐUNARODNO UMREŽAVANJE

Domaće umrežavanje ima za svrhu povezivanje i saradnju sa pojedincima, organizacijama, domaćim institucijama, fondacijma, vladinim i nevladinim organizacijama sa cilem podizanja nivoa svesti o HIV/AIDS-u i unapređenju kvaliteta života osoba ugroženim HIV-om.

Pored domaćeg umrežavanja i aktivnosti u Srbiji, iskustva pojedinaca i organizacija iz drugih zemalja doprinose širenju svesti i rađanju novih ideja. Q-Club dosta polaže na međunarodnu saradnju i član je mnogih regionalnih i međunarodnih asocijacija. Time omogućuje predstavljanje domaćih problema pred međunarodnom zajednicom i organizacijama koje imaju znanja i sredstava da podstaknu promene i utiču na pronalaženje rešenja.

RESOCIJALIZACIJA

Cilj ovog programa je ohrabrenje i omogućavanje osobama ugroženim HIV-om  da imaju aktivniji socijalni život kroz pristup pozorištu, bioskopu, izložbama, koncertima i raznim kulturnim manifestacijama i drugim događajima.

 
INFO servis

INFO servis sadrži:

 • INFO „Caffe“, koji pored prijatnog mesta za osveženje,  razgovora, računara sa inernetom nudi i veliku količinu informacija dostupnu svima,
 • INFO telefonsku liniju, koja je otvorena svakog radnog dana od 10 do 16 h, 011/ 264-75-73
 • INFO web i INFO mail, internet prezetnacija i mailing lista preko koje se mogu dobijati  informacije o HIV/AIDS-u, akcijama organizovanih u zemlji i inostranstvu, socijalnim dešavanjima...

 

 Ako želite da utičete na naš rad pišite
 
 
Kako da pomognete naš rad
 
Izveštaj 5 godina

APR