HTB – Bilten o tretmanu HIV-a za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru

HTB-COVER.png

Naziv projekta:     HTB – Bilten o tretmanu HIV-a za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru

Trajanje:     Godinu dana (maj 2012. -  jun 2013.)

Donatori:     Gilead Pharmaceuticals i Merck Sharp & Dohme Pharmaceuticals

Partneri:     International HIV Partnerships i HIV i-Base UK

Cilj Projekta:     Uspostavljanje biltena kao pouzdanog ali razumljivog izvora informisanja o aktuelnim dešavanjima na temu tretmana HIV infekcije u svetu.

Opis projekta:     HTB – Bilten o tretmanu HIV-a predstavlja jedinstveni izvor ažurnih i pouzdanih podataka na zajedničkom jeziku Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, na temu istraživanja i tretmana za HIV, ali i drugih srodnih tema, koji su prikupljeni iz svetski priznatih žurnala, konferencija i sastanaka, a pripremljeni na prijemčiv način. Ovaj bilten obezbeđuje i mehanizam za širenje informacija u regionu na temu HIV/AIDS-a sa predstavljanjem lokalnih slučajeva.

Najveći deo Biltena je prevođen na lokalni jezik sa HTB – HIV Treatment Bulletin žurnala koji izdaje HIV i-Base (GB), koji predstavlja najvažnije napretke iz oblasti HIV-a širom sveta. Bilten takođe uključuje i materijale iz regiona, o napretku iz oblasti HIV/AIDS-a, dostupnim lekovima, rešenjima, intervjuima, diskusijama i pitanjima i odgovorima.

Rezultati:    Izdata tri broja HTB žurnala i distribuirana svim relevantnim stručnjacima u našim zemljama i ostalim zainteresovanima za borbu protiv HIV infekcije.

Uspostavljen sistem za izdavanje daljih brojeva žurnala.

Ostvareni funkcionalni mehanizmi za međudržavno informisanje i saradnju.
 

     

Izveštaj 5 godina

APR