O nama

Q-Club je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2006. godine od strane osoba ugroženih HIV-om i obolelih od AIDS-a, na nacionalnom nivou sa sedištem u Beogradu. Q-Club je registrovan kao udruženje građana.

 
Aids resurse

 

Projekti

  • ehlf.jpg
  • obuka-jz.jpg
  • testiranje.jpg
  • psp.jpg

Vesti

31.05.2016
U prostorijama gradskog Sekretarijata za zdravstvo, 31. maja 2016. godine, održan je sastanak Udruženja građana Q-klub sa dr Dragoslavom Despotovićem, pomoćnikom sekretara za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu zaštitu i dr Goradanom Belamarić.
 
17.05.2016
Predstavnik Q-kluba je učestvovao na regionalnom treningu Unapređenje pristupa terapiji i tretmanu (eng. Improved Treatment and Care Access – ITACA), koji je bio održan u periodu od 12. do 15. maja 2016. godine u Varšavi u Poljskoj. Trening je bio održan u organizaciji Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV-a u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi (NeLP) i Evropske Grupe za AIDS Tretman (EATG).
 
17.05.2016
HIV i Vaše Telo: Više od nedetektibilnosti - Internacionalni Trening Dan, održan u Beču u periodu od 12-13. maja 2016. godine, imao je za cilj da okupi na jednom mestu iskusne infektologe i specijaliste, medicinske radnike kao i PLHIV aktiviste iz brojnih evropskih i svetskih organizacija.
 
16.05.2016
Udruženje građana Q-klub je učestvovao u manifestaciji povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na preminule od AIDS-a 2016. godine u Beogradu(International AIDS Candlelight Memorial Day). Ovaj dan je u Srbiji gradu bio obeležen po trinaesti put, 15. maja, akcijom u zajednici pod sloganom “Uključi, nauči, osnaži”.