O nama

Q-Club je humanitarna, nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija osnovana u aprilu 2006. godine od strane osoba ugroženih HIV-om i obolelih od AIDS-a, na nacionalnom nivou sa sedištem u Beogradu. Q-Club je registrovan kao udruženje građana.

 
Aids resurse

 

Projekti

  • ehlf.jpg
  • obuka-jz.jpg
  • testiranje.jpg
  • psp.jpg

Vesti

21.05.2017
Dаnаs, каdа sе prоcеnjuје dа u svеtu višе оd 37 miliоnа оsоbа živi sа HIV-оm i dок su miliоni ljudsкih živоtа izgubljеni (35 miliоnа оsоbа је umrlо оd AIDS-а оd pоčеtка еpidеmiје оsаmdеsеtih gоdinа prоšlоg vека, оd којih 1,1 miliоn u 2015. gоdini), каmpаnjа trеbа dа pокrеnе štо višе ljudi, zајеdnicа, vlаdа i dоnаtоrа dа sе uкljučе u cilju окоnčаnjа оvе еpidеmiје, dа sе еduкuјu sаdаšnjе i budućе gеnеrаciје о HIV infекciјi, lеčеnju, prеvеnciјi i pružаnju pоdršке, као i dа sе оsnаžе оsоbе које živе s HIV-оm dа sе bоrе zа svоја prаvа i dа živе bеz stigmе i disкriminаciје.
 
01.12.2016
Povodom obeležavanja 1.Decembra Farmaneine apoteke" Krug" i "23 blok" su donirale higijenske pakete za ležeće pacijente 6 odeljenja Infektivne Klinike za HIV/AIDS u Beogradu . Paketi su podeljeni su uz podršku aktivista iz udruženja Q - club .
 
30.11.2016
Predstavnici udruženja Q - club su aktivno učestvovali u skupu pod nazivom Važnost dijaloga u kreiranju smernica za jačanje zdravstvenog sistema i unapredjenja javnoga zdravlja. Skup se održao 29. 11. 2016 u organizaciji Medicopharmacije i farmaceutske kompanije Gilead. Gavni cilj skupa bio je definisanje ključnih izazova iz perspektive javnoga zdravlja u oblasti hepatitisa i HIV-a; kao i pronalaženja efikasnih modela za očuvanje javnoga zdravlja u Republici Srbiji.
 
16.11.2016
Udruženje građana Q-klub, Centar za afirmaciju pozitivnog života, će u saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja studenata Beograda i Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i organizovati brza testiranja na HIV u Beogradu u periodu od 21. Do 25. decembra 2016. godine.